ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Δευτέρα, 18 Απριλίου 2011

Zημιές 10,2 εκατ. ευρώ για τις εκτυπώσεις των Ψυχάρη - Μπόμπολα

Η εταιρεία Εκτυπώσεις IRIS, η οποία ελέγχεται κατά 50% από τον εκδοτικό όμιλο "Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη" και κατά το υπόλοιπο 50% από τον εκδοτικό όμιλο "Πήγασος", εμφάνισε ζημιές 10,2 εκατ. Ευρώ για το 2010. Πρόεδρος της είναι ο Σταύρος Π. Ψυχάρης και αντιπρόεδρος ο Φώτης Γ. Μπόμπολας.
Τα αρνητικά της αποτελέσματα αποδίδονται στην καθίζηση της παραγωγής του εκτυπωτικού τομέα, λόγω της γενικότερης κρίσης και της μείωσης των δραστηριοτήτων του εκδοτικού τομέα.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τον ισολογισμό της εταιρείας, τα έσοδά της τον περασμένο χρόνο περιορίστηκαν στα 86,37 εκατ. ευρώ, από 103,91 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας έτσι μείωση κατά 16,9%, σε ποσοστό και κατά 17,54 εκατ. ευρώ, σε αξία.
Η επιχείρηση αναγκάστηκε, προφανώς λόγω του έντονου ανταγωνισμού και της ανόδου του κόστους ορισμένων πρώτων υλών, να περιορίσει κατά 5,7 εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό της περιθώριο, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη στο επίπεδο των 2,59 εκατ. ευρώ, έναντι..μεικτών κερδών 9,05 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-71,4%). Συγκεκριμένα, το μεικτό περιθώριο μειώθηκε από το επίπεδο του 8,7% την προηγούμενη χρήση, στο 3%.
Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων συμπιέστηκαν σε μόλις 157.000 ευρώ, από 11,03 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-98,6%).
Η "IRIS" κατέγραψε ζημιά μετά τους φόρους, ύψους 10,20 εκατ. ευρώ το 2010, ενώ την προηγούμενη οικονομική χρήση είχε καταγράψει αντίστοιχη ζημιά 527.000 ευρώ, αυξημένη δηλαδή κατά περίπου 9,7 εκατ. ευρώ.
Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 8,73 εκατ. ευρώ και χρηματοοικονομικές δαπάνες 2,31 εκατ. ευρώ.
Tα ίδια κεφάλαια της εταιρείας (69,77 εκατ. ευρώ) αντιστοιχούν στο 44,7% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων (156,13 εκατ. ευρώ) και οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις ανέρχονται σε 12,38 εκατ. ευρώ, έναντι 52,54 εκατ. ευρώ που είναι οι μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις. Η σχέση κυκλοφορούν ενεργητικό/βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις διαμορφώθηκε σε 1,84.
Στη διάρκεια του 2010 η επιχείρηση μείωσε τον αριθμό των εργαζομένων της από 299 σε 279, δηλαδή κατά 6,7%.
newscode.gr