ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Τρίτη 11 Απριλίου 2023

Ενισχύoνται οι περιφερειακές εφημερίδες


Mε τροπολογία του υπoυργείου Ψηφιακής Πολιτικής θεσπίζεται πρόγραμμα για τον “Ψηφιακό μετασχηματισμός των επιχειρήσεων του Κλάδου Έκδοσης Περιφερειακού Τύπου” από κοινού από την Προεδρία της Κυβέρνησης και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση των μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο έκδοσης περιφερειακού τύπου, μέσω voucher που διατίθενται στους δικαιούχους για την ψηφιακή τους αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού τους.
Επιλέξιμες προς ενίσχυση από πρόγραμμα είναι οι ψηφιακές υπηρεσίες, τα προϊόντα και ο εξοπλισμός, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής, εμπορικής και διοικητικής λειτουργίας των επιχειρήσεων, την αναβάθμιση του τρόπου επικοινωνίας, συνεργασίας και εισαγωγής νέων μορφών υβριδικής εργασίας, την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού, του λογισμικού, των ψηφιακών, σχεδιαστικών και άλλων προγραμμάτων, ψηφιοποίηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου, την αύξηση του επιπέδου ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.