ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Τρίτη, 7 Αυγούστου 2018

Νέα περίοδος αιτήσεων για το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Από τις 7 έως τις 28 Αυγούστου 2018 η νέα περίοδος αιτήσεων εισδοχής στα προγράμματα σπουδών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ) για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.
Το ΑΠΚΥ, δημόσιο πανεπιστήμιο και το μοναδικό στην Κύπρο που προσφέρει προγράμματα σπουδών αποκλειστικά εξ αποστάσεως, δέχεται για δεύτερη φορά
το 2018 αιτήσεις για 4 προπτυχιακά και 20 μεταπτυχιακά προγράμματα, με έναρξη σπουδών τον προσεχή Σεπτέμβριο. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει τώρα τη δυνατότητα απόκτησης ενός χρήσιμου και χρηστικού τίτλου σπουδών, στον δικό του χώρο και χρόνο. Το ΑΠΚΥ προσφέρει, ακόμα, θέσεις σε:
  •  υποψηφίους διδάκτορες σε δύο (2) θεματικές περιοχές: ‘Ασφάλεια Υπολογιστών καi Δικτύων’ και ‘Συστήματα Ασύρματης Επικοινωνίας’,
  • αυτοτελείς Θεματικές Ενότητες στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης
  • προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και κατάρτισης για τους Κύπριους εθνοφρουρούς και
  • προγράμματα κατάρτισης σύντομης διάρκειας σε θέματα επιχειρηματικότητας και
     καινοτομίας.
Οι αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του ιστοχώρου του ΑΠΚΥ
www.ouc.ac.cy
Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου εφαρμόζει αποκλειστικά την ευέλικτη μεθοδολογία της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Προσφέρει τη δυνατότητα σε όλους όσοι το επιθυμούν, στον δικό τους χώρο και χρόνο, χωρίς περιορισμούς, να αποκτήσουν έναν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών, εφόδιο για προσωπική, επιστημονική και επαγγελματική εξέλιξη. Το ΑΠΚΥ αξιοποιεί καινοτόμες τεχνολογίες τηλεκπαίδευσης και προσφέρει υψηλής ποιότητας προπτυχιακά και μεταπτυχιακά
προγράμματα σπουδών σε κλάδους αιχμής, στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα, ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ -Τομέας Επικοινωνίας

Contact: press@ouc.ac.cy | www.ouc.ac.cy | (357) 22411600 | http://www.ouc.ac.cy/web/guest/mme|
που καλύπτουν μεγάλο εύρος επιστημονικών κλάδων, με προσιτά δίδακτρα και
υποτροφίες.