ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Τρίτη, 26 Ιουνίου 2018

Μετρό: πόσα πληρώνει για να παραμένει καθαρό

Εκτοξεύονται οι δαπάνες για τον καθαριότητα του μετρό. Διαγωνισμοί που έχουν δημοσιευτεί στο Διαύγεια από την ΣΤΑΣΥ προβλέπουν πως για 20 ημέρες το κόστος για την καθαριότητα των σταθμών των γραμμών 2 και 3 μπορεί να ξεπεράσει τα 220 χιλ. ευρώ πλέον ΦΠΑ.
Αυτό σημαίνει ότι το χρόνο η καθαριότητα των σταθμών μπορεί να στοιχίζει στην ΣΤΑΣΥ..
σχεδόν 5 εκατ. ευρώ ποσό ιδιαίτερα υψηλό όταν οι Σταθερές Συγκοινωνίες γεννούν κάθε τόσο ελλείμματα.
Σύμφωνα με το κείμενο που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια η ΣΤΑΣΥ θα προχωρήσει στην διενέργεια τεσσάρων (4) συνοπτικών διαγωνισμών:

  • Ο πρώτος (ΤΔ-120/18) για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των σταθμών τους συστήματος της γραμμής 2 από Ανθούπολη έως και Σύνταγμα εκτός από το σταθμό Πανεπιστήμιο, για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες ανέρχεται στο ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (59.600,00€) πλέον ΦΠΑ.
  • Ο δεύτερος (ΤΔ-121/18) για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των σταθμών τους συστήματος της γραμμής 2 από Ακρόπολη έως και Ελληνικό συμπεριλαμβανομένου του σταθμού Πανεπιστήμιο, για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες ανέρχεται στο ποσό των πενήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ (55.550,00€) πλέον ΦΠΑ.
  • Ο τρίτος (ΤΔ-122/18) για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των σταθμών τους συστήματος της γραμμής 3 από Πανόρμου έως και Δουκίσσης Πλακεντίας, για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες ανέρχεται στο ποσό των πενήντα πέντε χιλιάδων Ευρώ (55.000,00€) πλέον ΦΠΑ.
  • Ο τέταρτος (ΤΔ-123/18) για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των σταθμών τους συστήματος της γραμμής 3 από Αγ. Μαρίνα έως και Αμπελόκηποι, για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες ανέρχεται στο ποσό των πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (55.000,00€) πλέον ΦΠΑ.
- από ρεπορτάζ της Μαρίας Μόσχου στο movenews.gr