ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Τρίτη 3 Απριλίου 2018

Ανασυγκρότηση στο ΔΣ των Τεχνικών Ραδιοφώνου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας, μετά την παραίτηση του Νίκου Σκρέκη, για το επόμενο χρονικό διάστημα και μέχρι την 14η Δεκεμβρίου 2019 διαμορφώνεται και ανασυγκροτείται σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος:.. Μαυράκης Παναγιώτης
Δεσύλλας Γεώργιος: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κολλύβας Ιωάννης : ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γεωργέα Μαρία : ΤΑΜΙΑΣ
Ρεσβάνης Ελευθέριος :  Β΄ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων)
Σαπρανίδης Νικόλαος : Γ΄ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (Υπεύθυνος οργανωτικού)
Χωριανόπουλος Γεώργιος : Δ΄ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (Υπεύθυνος Κινητοποιήσεων)