ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Κυριακή 21 Ιουλίου 2013

Πρόεδρος ο Σόμπολος, αντιπρόεδρος ο Κήπος

Το νέο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας Ελλάδος (Ο.Α.Τ.Υ.Ε.)

Η Ο.Α.Τ.Υ.Ε., Ν.Π.Ι.Δ. μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αποτελεί την πρώτη οργανωτική σύνδεση Ταμείων Υγείας και την πρώτη Ομοσπονδία Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας στην Ελλάδα.
Τα Ταμεία – μέλη του, Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π (Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης), Τ.Υ.Π.Ε.Τ (Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας),  Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε. (Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περιθάλψεως Συλλόγου Υπαλλήλων Τράπεζας Ελλάδος) και Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε. (Ταμείο Υγείας Προσωπικού Αγροτικής Τράπεζας), αριθμούν περίπου 110.000 ασφαλισμένους και 1.000 εργαζόμενους.
Τα τέσσερα Ταμεία-μέλη, που δεν λαμβάνουν κοινωνικούς πόρους από το Κράτος, είναι μη..
κερδοσκοπικά και αυτοδιοικούμενα, λειτουργούν σύμφωνα με το Αυτοδιαχειριζόμενο πρότυπο, που στηρίζεται στις αρχές της Αλληλεγγύης και της Αλληλοβοήθειας, ενώ παρέχουν στα μέλη τους αποτελεσματική κοινωνική ασφαλιστική κάλυψη και υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και συμπληρωματικής περίθαλψης υγείας.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΑΤΥΕ
Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας Ελλάδος (Ο.Α.Τ.Υ.Ε.) εξελέγη με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. ο Πάνος Σόμπολος.
Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. της Ο.Α.Τ.Υ.Ε. έχει ως εξής:
Πρόεδρος : Σόμπολος Πάνος (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.)
Γενικός Γραμματέας : Καρπέτας Γεώργιος (Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.)
Αντιπρόεδρος : Κήπος Νικόλαος (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.)
Ταμίας : Στάμου Αλέκος (Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.)
Αναπλ. Γεν. Γραμματέας: Γιαμπουράς Γεώργιος (Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.)
Αναπλ. Ταμίας : Διαλέτη Φρύνη (Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.)
Τακτικά Μέλη
Γέρουλας Αθανάσιος (T.Y.Π.Ε.Τ.), Ζαφειροπούλου Ειρήνη (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.)
Καρούτζος Νίκος (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.), Λιβιεράτος Συμεών (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.)
Μανιάτης Σπυρίδων (Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.), Σαμπάνης Γρηγόριος (Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.)  

 Η Ο.Α.Τ.Υ.Ε., η οποία έχει αναπτυχθεί από τη συνεργασία μεταξύ των Ταμείων-μελών της, καθώς και τη δυναμική των δημοσίων σχέσεων, έχει συστήσει ένα σημαντικό δίκτυο με ομοειδή Ασφαλιστικά Ταμεία στην Ευρώπη και διεθνώς, ιδιαίτερα μέσω της ενεργού παρουσίας και συμμετοχής της ως πλήρες μέλος της Διεθνούς Ένωσης Αυτοδιαχειριζόμενων Αλληλοβοηθητικών Ταμείων Υγείας, ΑΙΜ. Αντιπροσωπεύει δε, το Τρίτο Πρότυπο διαχείρισης και παροχής υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα, μετά τον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα. Αποσκοπεί κυρίως: στην ορθολογική αξιοποίηση της υπάρχουσας υποδομής για την παροχή υπηρεσιών περίθαλψης και πρόνοιας, αλλά και στη δημιουργία νέων για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των μελών της, στη θέσπιση κοινής πολιτικής, στη σύναψη κοινών συμβάσεων αγοράς υπηρεσιών υγείας από Δημόσιο ή ιδιώτες και στην ανάπτυξη σχέσεων Αλληλεγγύης μεταξύ των ασφαλισμένων των Ταμείων της.
Προστατεύοντας τον αυτοδιαχειριζόμενο, αυτοδιοικούμενο και ανεξάρτητο, μη- κερδοσκοπικό χαρακτήρα της ελληνικής Ομοσπονδίας, το νέο Διοικητικό της Συμβούλιο θα συνεχίσει τις προσπάθειες για τη διασφάλιση και διατήρηση των παρεχόμενων υπηρεσιών περίθαλψης υγείας υψηλής ποιότητας, πάντα με σημείο αναφοράς την καλή υγεία και ευημερία των ασφαλισμένων των Ταμείων–μελών της σε όλη την επικράτεια.