ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Τρίτη 11 Ιουνίου 2013

Θερινό Σχολείο για τη Διοίκηση των Μέσων Ενημέρωσης

Mε έμφαση στα Νέα Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας

Το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων για 3η χρονιά διοργανώνει Θερινό Σχολείο για τη Διοίκηση των ΜΜΕ, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 8 έως τις 18 Ιουλίου στη Λευκάδα. Το Θερινό Σχολείο απευθύνεται σε επαγγελματίες της Επικοινωνίας και των ΜΜΕ, καθώς και σε σπουδαστές σχετικών αντικειμένων.
Ο σκοπός είναι να εισάγει τους συμμετέχοντες στις αλλαγές του επιχειρηματικού μοντέλου οργάνωσης και λειτουργίας λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης των νέων ψηφιακών μέσων και των συμμετοχικών κοινωνικών δικτύων.
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα νέα ψηφιακά μέσα επικοινωνίας, στις νέες συνεργατικές πλατφόρμες του Web2.0 και στις νέες δυνατότητες που δίνουν στις κοινότητες των χρηστών να δημιουργήσουν,..
να μοιραστούν και να διαχύσουν περιεχόμενο. Μέλη της ελληνικής και ευρωπαϊκής ερευνητικής κοινότητας θα συζητήσουν πάνω στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αντιμετωπίζουν τα στελέχη των παραδοσιακών και των ψηφιακών μέσων σήμερα. Οι συμμετέχοντες θα διερευνήσουν τις ανακατατάξεις που σημειώνονται σε διεθνές και τοπικό επίπεδο στον τομέα των παραδοσιακών και των ψηφιακών μέσων, τα νέα υβριδικά οργανωσιακά και επιχειρηματικά μοντέλα, τη διαχείριση των αλλαγών, καθώς και τον εντοπισμό ευκαιριών για δυναμική ανάπτυξη.
Η συνολική διάρκεια του Θερινού Σχολείου θα είναι δύο (2) εβδομάδες, έξι (6) ώρες ημερησίως. Δικαίωμα Απουσιών: 6 ώρες (10% των ωρών παρακολούθησης).
•    Στους συμμετέχοντες θα καταβληθεί μικτό επίδομα 4,00 € για κάθε ώρα κατάρτισης (συνολικά μικτά: 240 € κατ’ άτομο). Δικαίωμα στην οικονομική ενίσχυση δεν έχουν όσοι παρακολούθησαν τα προηγούμενα θερινά σχολεία (2011, 2012) και έλαβαν το σχετικό επίδομα κατάρτισης.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε :
•    Εργαζόμενους και στελέχη φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ΜΚΟ, κ.λπ. σε θέσεις διοίκησης, συντονισμού, έρευνας και ανάπτυξης στην τηλεόραση, ραδιόφωνο, περιοδικά, εφημερίδες, διαφήμιση και τα νέα μέσα ενημέρωσης (new media), δηλαδή τα μέσα ενημέρωσης με ψηφιακή διανομή.
•    Πτυχιούχους και κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, με ευρύτερο υπόβαθρο της Διοίκησης Επιχειρήσεων, Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, Δημοσίων Σχέσεων, Διαφήμισης, Τεχνολογίας Ήχου ή άλλων Τμημάτων συναφών με το αντικείμενο του σχολείου.
•    Φοιτητές συναφών αντικειμένων εκπαίδευσης προς το αντικείμενο του σχολείου.
Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι οι υποψήφιοι να έχουν ακαδημαϊκές ή επαγγελματικές γνώσεις στα ακόλουθα ευρύτερα γνωστικά πεδία: Διοίκησης Επιχειρήσεων, Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, Δημοσίων Σχέσεων, Διαφήμισης, Τεχνολογίας Ήχου.

OI AITHΣΕΙΣ
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους
έως τις 21 Ιουνίου 2013.
1.    Τρόπος Λήψης Αιτήσεων:
•    Διαδικτυακά μέσω ιστοτόπου:
www.teiion.gr/images/stories/pdf/prok/aitisi_therinou_sxoleiou_nea_psifiaka_mesa.doc
και μέσω της ιστοσελίδας του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων: http://de.teiion.gr
•    Από τη γραμματεία του Τμήματος «Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και την Οικονομία», ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Φιλοσόφων & Τζεβελέκη 1, ΤΚ 31100, Λευκάδα.
2.    Τρόπος Κατάθεσης Αιτήσεων:
•    Αυτοπροσώπως από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9:00 – 14:00, στη γραμματεία του Τμήματος «Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και την Οικονομία», ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Φιλοσόφων & Τζεβελέκη 1, ΤΚ 31100, Λευκάδα.
•    Ταχυδρομικά στην ως άνω διεύθυνση, με την ένδειξη «Για το Θερινό Σχολείο στη Διοίκηση των Μέσων Ενημέρωσης» με ημερομηνία ταχυδρόμησης έως και 21 Ιουνίου 2012.
•    Μέσω e-mail στη διεύθυνση:  christinabeneki@gmail.com
Σε περίπτωση επιλογής οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν την ευθύνη να προσκομίσουν ακριβή αντίγραφα των απαιτούμενων δικαιολογητικών πριν από την έναρξη του θερινού σχολείου.

Πληροφορίες: Επίκουρη Καθηγήτρια Χριστίνα Μπενέκη (τηλ. 6948527930, e-mail: christinabeneki@gmail.com)
Και από τον ιστότοπο του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (www.teiion.gr) και συγκεκριμένα:
http://www.teiion.gr/index.php/el/anaouncements/719--3-23052013.html

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.