ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2013

Εξώδικο στη Μίνωος από 28 πρώην εργαζόμενους της Ελευθεροτυπίας

Εξώδικο έστειλαν 28 πρώην εργαζόμενοι της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία» κατά της Χ.Κ. Τεγόπουλος, ζητώντας την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων τους. Θυμίζουμε ότι η Χ. Κ. Τεγόπουλος έχει ανακοινώσει ότι η Ελευθεροτυπία, η  Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, το Έψιλον, GOURMET κλπ. και το ΕΝΕΤ, ιδιοκτήτρια των οποίων καθώς και των σχετικών σημάτων και τίτλων είναι η εταιρεία Χ.Κ.ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ, θα επανεκδίδονται – επαναλειτουργούν από αύριο, Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2013, βάσει σύμβασης έργου που υπεγράφη με την εταιρεία Τρίτη Όψη ΑΕ, η οποία αναλαμβάνει με δικά της έξοδα την επανέκδοση και θα ανταποδίδει στην Χ.Κ.ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ  ποσοστό 90% των καθαρών της κερδών.
Αναλυτικά στο εξώδικο αναφέρεται:

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των .....(ακολουθούν τα ονόματα)
ΚΑΤΑ
της εταιρείας με την επωνυμία “ Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ” που εδρεύει στην Αθήνα. Οδός Μίνωος αρ. 10 Ν. Κόσμος και εκπροσωπείται νόμιμα
ΠΡΟΣ
-το Ν.Π.Δ.Δ. Με την επωνυμία ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κολοκοτρώνη αρ. 1 ΤΚ 10562, νομίμως εκπροσωπουμένου
-την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία “ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.” που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Αθηνών 110 ΤΚ10442, νομίμως εκπροσωπουμένης-την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ”, που εδρεύει στην Αθήνα Αλεωφόρος Αθηνών 110 ΤΚ 10442, νομίμως εκπροσωπουμένης
Όλοι οι ανωτέρω εργαζόμασταν στην εφημερίδα“ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ ” και “ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ ”, ιδιοκτησίας της καθ ου και εξαναγκαστήκαμε σε απόλυση από την εργασία μας διότι η εταιρεία αρνούνταν την καταβολή των δεδουλευμένων μας αποδοχών. ¨Έφτασε μάλιστα στο σημείο να υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στις διαδικασίες εξυγίανσης έχοντας κατά κύριο λόγο οφειλές μόνο σε εργαζομένους και αφού είχε εξασφαλίσει τα τραπεζικά ιδρύματα. Για το λόγο αυτό η αίτησή της απορρίφθηκε πανηγυρικά από το Πρωτοδικείο Αθηνών.
Αντί η εταιρεία να καταβάλει και να εξασφαλίσει το σύνολο των εργαζομένων επέλεξε να συνδεθεί με άλλη εταιρεία, κύριο αντικείμενο της οποίας είναι η έκδοση της εφημερίδας “ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ ” με την επωνυμία “ ΤΡΙΤΗ ΟΨΗ ” και να προβεί στην έκδοση της εφημερίδας κατά καταστρατήγηση των δικαστικών αποφάσεων περί συντηρητικής κατάσχεσης του τίτλου. Η παραχώρηση αυτή συνιστά δόλια αποξένωση από το κύριο περιουσιακό στοιχείο και σκοπό έχει την οικονομική μας ζημία.
Επιπλέον η επιχείρηση επικαλείται σχέδιο εξυγίανσης χωρίς να έρθει σε οποιοδήποτε επικοινωνία με την πλειοψηφία των εργαζομένων.
Η εταιρεία “ ΤΡΙΤΗ ΟΨΗ ” λειτουργεί ως παρένθετη εταιρεία , σχηματίζουσα το κατάλληλο νομικό πέπλο κατά τρόπο παράνομο και καταχρηστικό μεταξύ της Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ και των κύριων μετόχων της εταιρείας και μοναδικό σκοπό έχει την εξασφάλιση των εσόδων και την αποφυγή ικανοποίησης των απαιτήσεων των εργαζομένων.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μας
Διαμαρτυρόμαστε για την ανωτέρω συμπεριφορά σας
Ζητούμε την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων
Αρμόδιος Δικαστικός επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει νομίμως της παρούσα προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προς γνώσιν και για τις νόμιμες συνέπειες αντιγράφοντας όλο το περιεχόμενο στην έκθεση επίδοσης.
Αθήνα 9/01/2013


-πηγή: Ανασυγκρότηση