ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Δευτέρα 18 Απριλίου 2022

Ξανά πρόεδρος της ΕΣΠΗΤ ο Θέμης Κ. Μπερεδήμας


Τα μέλη του νέου Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ, που εκλέ­χτη­καν στις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν 7 - 10 Απριλίου 2022 για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, λοιπών οργάνων και αντιπροσώπων της ΕΣΠΗΤ στην ΠΟΕΣΥ, συνήλ­θαν σε συνε­δρί­αση τη Μ. Δευτέρα 18 Απριλίου 2022 μετά από πρό­σκληση του πλειο­ψη­φή­σα­ντος συμ­βού­λου, με τον συνδυασμό ΝΕΑ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ, Θέμη Κ. Μπε­ρε­δήμα, προ­κει­μέ­νου να συγκρο­τη­θούν σε σώμα.
Μετά από μυστική ψηφο­φο­ρία το νέο Διοι­κη­τικό Συμβούλιο της ΕΣΠΗΤ συγκρο­τή­θηκε σε Σώμα ως εξής:
  • Πρόεδρος: Θέμης Κ. Μπερεδήμας
  • Αντιπρόεδρος: Λαμπρινή (Νίνα) Κασιμάτη
  • Γεν. Γραμματέας: Θανάσης Αλατάς
  • Ταμίας: Δημήτρης Αλεξάκης
  • Οργανωτικός Γραμματέας : Παναγιώτης Αναγνωστάκης
  • Μέλη: Σπύρος Κρίκος, Δημήτρης Σταμούλης.
Σημειώνεται, ότι ο επικεφαλής του συνδυασμού ΝΕΑ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ, Θέμης Κ. Μπερεδήμας, εκλέγεται για τέταρτη φορά στο «τιμόνι» της Ένωσης.