ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021

ΕΡΤ: Τέλος από διευθυντής αθλητικού τμήματος ο Γιώργος Λυκουρόπουλος


Την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΕΡΤ για την προκήρυξη θέσης προϊσταμένου του αθλητικού τμήματος της ανέβασε στη Διαύγεια ο δημόσιος φορέας, λίγες εβδομάδες μετά το.. τέλος των Ολυμπιακών Αγώνων.
Τη θέση αυτή κατείχε μέχρι πρότινος ο Γιώργος Λυκουρόπουλος.
Μένει να δούμε ποιο θα είναι το επόμενο πρόσωπο που θα αναλάβει αυτή τη νευραλγική θέση στο πρόγραμμα της ΕΡΤ.
Η ανακοίνωση της Δημόσιας Τηλεόρασης αναφέρει τα εξής:
«Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Προγράμματος με αρ. πρωτ. : 292/25.08.2021, αποφασίζει ομόφωνα και εξουσιοδοτεί τον Γενικό Διευθυντή Προγράμματος για την εκκίνηση της διαδικασίας, που ορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 15 του Ν.4173/2013, όπως ισχύει, με την έκδοση της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την ανάθεση, με σύμβαση μίσθωσης έργου, σε ένα (1) άτομο ως ακολούθως :
Δημοσιογράφο – Αρχισυντάκτη, του έργου της σύνταξης, επιμέλειας και σύνθεσης του αθλητικού τηλεοπτικού προγράμματος, της αρχισυνταξίας δημοσιογραφικών αθλητικών εκπομπών, καθώς και της εκφώνησης και περιγραφής αθλητικών γεγονότων.
Στην πρόσκληση θα περιγράφονται αναλυτικά το έργο, τα απαιτούμενα προσόντα, η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων, το εργολαβικό αντάλλαγμα και κάθε άλλο απαιτούμενο στοιχείο. Η διάρκεια παροχής του έργου ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως 31.12.2021, με δικαίωμα παράτασης.
Εξουσιοδοτείται ο Γενικός Διευθυντής Προγράμματος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης». - από topontiki. gr