ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021

Νάτη και η λίστα Απόδημου Ελληνισμού!..


 * Πρώτη ήταν η Λίστα Πέτσα, ακολούθησε η Λίστα Κικίλια και τώρα μας έρχεται η Λίστα του Απόδημου Ελληνισμού. Για να ενημερωθούν, υποτίθεται, οι εκλογείς που βρίσκονται εκτός συνόρων.. για το πώς μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους πλησίον του τόπου κατοικίας τους. Αυτό θα μας κοστίσει τρία μύρια συν κάτι ψιλά, όπως γράφει η απόφαση της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο. Σημειώνεται εκεί, μεταξύ άλλων:
Το πρόγραμμα δεν υλοποιήθηκε το έτος 2020, ως εκ τούτου ο φορέας επανυποβάλλει το φάκελο επικοινωνιακής προβολής προς έγκριση για το έτος 2021.
* Ορίστε και όσα γράφει, λέξη προς λέξη:
Πρόγραμμα επικοινωνιακής προβολής του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά: I. α) στον επικοινωνιακό σχεδιασμό-παραγωγή επικοινωνιακού και έντυπου υλικού της εκστρατείας ενημέρωσης των εκλογέων που βρίσκονται εκτός της ελληνικής επικράτειας για τη δυνατότητα άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος πλησίον του τόπου κατοικίας και β) στις δράσεις και υπηρεσίες της καμπάνιας ενημέρωσης των εκλογέων που βρίσκονται εκτός της ελληνικής επικράτειας για τη δυνατότητα άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος πλησίον του τόπου κατοικίας
II. στην υλοποίηση προγράμματος ενημέρωσης (παραγωγή υλικού) του κοινού σχετικά με τη μεταρρυθμιστική τομή της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας συνολικού ποσού ύψους τριών εκατομμυρίων τριών χιλιάδων επτακοσίων είκοσι ευρώ (3.003.720,00€), δεδομένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 2328/1995 και της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 261/1997, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και των άρθρων 1-4 της Π.Υ.Σ. 50/22.12.2015.
* Γράφει επίσης λίγο πιο πάνω ότι «με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού», το οποίο δεν το πιάνω ακριβώς, μιας και από κάπου πρέπει να προέλθουν τα τρία μύρια κι αν δεν προέλθουν από τον προϋπολογισμό, στο δρόμο θα τα βρούμε; Εκτός κι αν πουλήσουμε τίποτα νομίσματα, τίποτα τσολιαδάκια, τίποτα τσαρούχια όπως η επιτροπή για τα διακόσια χρόνια από την επανάσταση του 1821…

- από τη στήλη του Χρήστου Ξανθάκη medioΠΙΛΑΦΟ στο newpost