ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Δευτέρα 24 Μαΐου 2010

Ορίστηκε εκκαθαριστής στις εταιρείες της ΑΣΠΙΣ
Εκκαθαριστής των υπό εκκαθάριση ασφαλιστικών εταιρειών «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Ανώνυμη Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων» και «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Ανώνυμη Εταιρία ΑσφαλίσεωνΖημιών», ορίσθηκε με τις υπ. αρ. 3454/2010 και 3455/2010 αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αντίστοιχα, ο κ. Τηλέμαχος Ν. Χαιρέτης, Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής. Aυτό ανακοινώθηκε από την Επιτροπή Εποπτείας ιδιωτικής Ασφάλισης.

Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Εκκαθαριστή κ. Χαιρέτη στα τηλέφωνα 210-6180620, 210-6180691 και 20-6180647 και στη διεύθυνση έδρας των εταιρειών Κηφισίας αρ. 62, Μαρούσι Τ.Κ. 151 25.