ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2015

Στη Βουλή τα Πόθεν Εσχες των δημοσιογράφων

Μετά τις τροποποιήσεις στον Ν. 3213/2003, αρμόδιος φορέας για να υποβληθούν οι δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης («ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ») των δημοσιογράφων είναι η Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Βουλής των Ελλήνων.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ανωτέρω Επιτροπής, η προθεσμία υποβολής των Δηλώσεων «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» για το έτος 2015 (χρήση 2014), ξεκίνησε την 27-8-2015 και, βάσει της ομόφωνης απόφασής της στις 23 Οκτωβρίου 2015, παρατάθηκε μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015.
Σημειώνεται δε ότι δεν θίγεται η προθεσμία υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης υπόχρεων, που έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τη δήλωση και μετά την 31η Δεκεμβρίου 2015, δηλ. μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την απόκτηση της ιδιότητάς τους (αρχική δήλωση).
Οι δηλώσεις υποβάλλονται προσωπικώς ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην.. 
Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» (Βασιλίσσης Σοφίας 11- 4ος όροφος γρ. 414, 106-71 Αθήνα).
Τα έντυπα, τα οποία έχουν τροποποιηθεί από την Επιτροπή έχουν ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της (http://www.hellenicparliament.gr> Οργάνωση & Λειτουργία> Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης> Έντυπα Δηλώσεων Υπόχρεων) και πλέον ανέρχονται σε δύο, την Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης και την Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων.
-Δείτε λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα της ΕΣΗΕΑ (ΕΔΩ)