ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2015

Οι συνδυασμοί και οι υποψήφιοι για τις εκλογές της ΕΣΠΗΤ

Την Παρασκευή 12 και το Σάββατο 13 Ιου­νίου 2015 και από ώρα 09.00 έως ώρα 20.30 θα διε­ξα­χθούν αρχαι­ρε­σίες για την εκλογή νέου Διοι­κη­τι­κού Συμβουλίου, λοι­πών οργά­νων και εκπρο­σώ­πων της Ενωσης Συντακτών Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου (ΕΣΠΗΤ), στα γρα­φεία της Ένω­σης, Βαλα­ω­ρί­του 9, Αθήνα (6ος όροφος).
Η Εφο­ρευ­τική Επι­τροπή της ΕΣΠΗΤ, απο­τε­λού­μενη από τους: Αλέ­ξαν­δρο Μοζ (Πρόεδρος), Ελένη Ζωγρά­φου (τακτικό μέλος), και Βασίλη Λούκα (τακτικό μέλος) ανακήρυξε τους συνδυασμούς και τους υποψηφίους ως κάτωθι:..
ΝΕΑ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ-ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΕΣΠΗΤ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αλα­τάς Αθα­νά­σιος
Ασπιώ­της Ευστά­θιος
Βασι­λά­κος Νίκος
Δημο­γέ­ρο­ντα Άννα
Ζάχα­ρης Φίλιππος
Καζάκη Κάτια
Καλο­γε­ρά­κος Παναγιώτης
Κασι­μάτη Νίνα
Μολ­φέτα Αγγε­λική
Μπατή Όλγα
Μπερ­βα­νάκη Αργυρώ
Μπε­ρε­δή­μας Θέμης
Μυτι­λη­ναίος Στέφανος
Πάλλας Ευάγ­γε­λος
Παπίρη Άννα-Μαρία
Πέπονα Φωφώ
Σιορώκου Μαρία
Σπηλιοπούλου Ελένη (Νέλλη)
Χρήστου Κων/νος-Αλέξανδρος
Χρηστίδου Θεοδώρα
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Περράκη Αθηνά
Στρατουλάκος Χρήστος
Τζώρτζης Χρήστος
ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
Ικα­ρίου Μαρ­γα­ρίτα
Καλο­γρά­νης Κων­στα­ντί­νος
Μυλω­νάς Χρήστος
Ρουσιώτη Βασιλική
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΟ ΕΤΑΠ ΜΜΕ
Αλε­ξά­κης Δημή­τρης
Περράκη Αθηνά
Χρήστου Κων/νος-Αλέξανδρος
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Νικάκη Ρένα
Τσαγκαράτου Κορα­λία
Χατζηδοπαυλάκης Δημή­τρης
Χατζηδάκη Μαρία
Α’ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Βόντα Χαριτωμένη
Καρα­βά­σιος Νίκος
Κατσά Αντω­νία
Παρθύμου Δήμη­τρα (Μιμίκα)
Σταθάκη Αλε­ξάν­δρα (Σάντρα)
Β’ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ανα­γνω­στά­κης Παναγιώτης
Κου­κούλη Ελένη
Κων­στα­ντό­που­λος Γιάν­νης
Μερ­γούπη Άννα
Περπατάρη Αρχο­ντία (Ντία)
Τσαουσίδου Ησαΐα (Σάγια)
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ & ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Βαλα­βάνη Βίκυ
Δρι­βά­κου Γιώτα
Ζαρίφη Μαρία
Κανελ­λό­που­λος Γιώρ­γος
Κεφαλά Μαρία
Κοσμάς Πάνος
Κρί­κος Σπύρος
Κυρια­ζά­νος Αντώ­νης
Μηνα­σί­δου Σάια
Πικραμένος Πάνος
Τσιλιγκίρογλου Νίκη
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σταθόπουλος Θάνος
Κων­στα­ντί­νου Άγγελος
ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
Δαπέρ­γολα Στέλλα
Κων­στα­ντο­πού­λου Μαρία
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΟ ΕΤΑΠ ΜΜΕ
Μπα­ζαίος Γιάν­νης
Χόρτη Αικατερίνη
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ζώτου Κατε­ρίνα
Φιάδα Αλεξάνδρα
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πετμεζάς Λεό­ντιος
Σουλή Σοφία
Στεφανάκης Μάνος
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ελευ­θε­ρου­δάκη Λιάνα
Ιωάν­νου Όλγα
Μοss-Σύψα Αθηνά
Γεωρ­γού­λας Μπάμπης
ΕΡΓΑΤΕΣ ΤΥΠΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Δάγλας Πάρης
Καλο­γε­ρο­πού­λου Παρθενόπη
Μεταξά Δέσποινα
Σκαλτσά Θεο­δώρα
Στοφόρος Κωνσταντίνος
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αντω­νίου Αθα­νά­σιος
Βέρδε Ελένη
Θωϊ­δου Αικα­τε­ρίνη
Κατσάνη Σουλτάνα (Τάνια)
Κατσα­χνιάς Παναγιώτης
Κοσμά Ειρήνη
Λαου­τά­ρης Γεώρ­γιος
Πομόνης Πέτρος
Σολωμός Γερά­σι­μος (Μάκης)
Σταμούλης Δημήτριος
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Γκο­μούζα Ιωάννα
Ζαμπα­κί­κας Γιάν­νης
Ζάχα­ρης Πάνος
Μανταλ­βά­νου Χριστιάνα
Μύτ­της Γιάν­νης
Προκόπη Διο­νυ­σία
Τσόγκας Παναγιώτης
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
Μπε­μπόνη Γιαν­νούλα (Ζάννα)
ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Καρα­μπέ­τσου Σταυρούλα
Μεσ­σίνη Δέσποινα
Στούρας Θεόδωρος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
Χριστοδουλάρας Αλέξανδρος
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αντώ­νιος Μποσνακούδης
ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
Αντώ­νιος Μποσνακούδης
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΟ ΕΤΑΠ ΜΜΕ
Αντώ­νιος Μποσνακούδης