ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Τρίτη 19 Μαΐου 2015

Βγαίνει από το Χρηματιστήριο και ο Αλαφούζος

Πρόταση για διαγραφή των μετοχών της «Καθημερινής»

Αποφάσεις σχετικά με τη διαγραφή των μετοχών από το Χρηματιστήριο Αθηνών και τη μη διανομή μερίσματος, καλείται να λάβει, μεταξύ άλλων, η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της Καθημερινής, που θα πραγματοποιηθεί στις 9 Ιουνίου και έχει συγκληθεί για να εγκρίνει τα πεπραγμένα της χρήσης του 2014.
Εαν εγκριθεί η πρόταση,  το αίτημα θα υποβληθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατ΄αρ. 17 παρ.5 του ν.3371/2005.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, το διοικητικό συμβούλιο καλεί τους μετόχους σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 23 Ιουνίου. Η οικογένεια Αλαφούζου ελέγχει το 90% του μετοχικού κεφαλαίου και η μετοχή σήμερα..
διαπραγματεύεται στην κατηγορία «Χαμηλής Διασποράς».
Θυμίζουμε ότι τον Νοέμβριο του 2013 είχε φύγει από το χρηματιστήριο και ο ΔΟΛ. Τότε ο Σταύρος Ψυχάρης είχε ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς των υπολοίπων μετοχών της εταιρείας που δεν είχε στην κατοχή του, με τίμημα 0,64 ευρώ ανά μετοχή. Ο Ψυχάρης διαθέτει σήμερα το 100% των μετοχών της εταιρείας.