ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021

Τι γίνεται με αποζημιώσεις, μισθούς και δώρα πρώην εργαζομένων του ΔΟΛ


Λάβαμε και δημοσιεύουμε επιστολή από πρώην εργαζόμενους στον ΔΟΛ σχετικά με τις αποζημιώσεις, τα δώρα και τους μισθούς υπερημερίας που τους οφείλονται. Στο κείμενο της επιστολής που.. υπογράφεται από η «Δράση Προάσπισης Εργασιακών Δικαιωμάτων Εργαζομένων ΔΟΛ», αναφέρεται μετατξυ άλλων:
κφράζουμε την πλήρη οργή και αγανάκτησή μας για όσα διαρρέονται από τους ειδικούς διαχειριστές του ΔΟΛ σχετικά με τα απόλυτα νόμιμα δικαιώματά μας για τις αποζημιώσεις, τα δώρα και τους μισθούς υπερημερίας που μας οφείλουν.
Τέσσερα χρόνια πέρασαν από την έναρξη της διαδικασίας και αφού έχασαν όλες τις δίκες και με τον δικό μας αγώνα οι αποζημιώσεις χαρακτηρίστηκαν από όλα τα Δικαστήρια άμεσα πληρωτέες, αφού ήλθε ο νόμος 4772/2021 να το επαναλάβει και να εντάξει και όλους τους οφειλόμενους μισθούς στα ποσά που πρέπει να πληρωθούν άμεσα, ακούγεται ότι οι ειδικοί διαχειριστές σχεδιάζουν παράνομες πράξεις εναντίον μας. Ισχυρίζονται, όπως μάθαμε, ότι ο νόμος 4772/2021 λέει πως αυτά (μισθούς και αποζημιώσεις) δεν τα δικαιούνται όσοι ήταν σε επίσχεση εργασίας (και ας είχαν δουλέψει 30 χρόνια στον ΔΟΛ).
Για να κατανοήσουν οι ενδιαφερόμενοι και το πανελλήνιο, παραθέτουμε την διάταξη του άρθρου 40 του νόμου: Κατά την αληθή έννοια της παρ. 2 του άρθρου 77 του ν. 4307/2014 (Α' 246), στις δαπάνες της λειτουργίας της επιχείρησης κατά την ειδική διαχείριση, περιλαμβάνονται και οι απαιτήσεις που δημιουργούνται μετά τη θέση της επιχείρησης σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης, για την καταβολή οφειλομένων μισθών, επιδομάτων αδείας και εορτών, αποζημίωσης μη ληφθείσας άδειας, καθώς και αποζημιώσεων συνεπεία καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας.
Που υπάρχει αλήθεια στο νόμο αναφορά στην επίσχεση εργασίας;
Εάν αποτολμήσουν τέτοια παραβίαση του νόμου, θα βρεθούν μπροστά σε όλα τα ποινικά και αστικά Δικαστήρια που προβλέπει ο νόμος.
Δράση Προάσπισης Εργασιακών Δικαιωμάτων Εργαζομένων ΔΟΛ"