ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Τρίτη 15 Απριλίου 2014

Με την καθοδήγηση του Σίμου Κεδίκογλου...

Αντιμεταρρύθμιση στις Γενικές Γραμματείες Επικοινωνίας και Ενημέρωσης / Μέσων Ενημέρωσης - Προκρίνεται σκανδαλωδώς η προβολή της κυβέρνησης στο εσωτερικό εν όψει εκλογών, υποβαθμίζεται η διεθνής επικοινωνία και θυσιάζεται η διεθνής εικόνα της χώρας

Στις Γενικές Γραμματείες Επικοινωνίας και Ενημέρωσης/Μέσων Ενημέρωσης δυστυχώς άρχισε η επιβολή της αντιμεταρρύθμισης με την καθοδήγηση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου Σίμου Κεδίκογλου. Οι υπάλληλοι του κλάδου Γραμματέων και Συμβούλων Επικοινωνίας, απόφοιτοι του τμήματος Ακολούθων Τύπου της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, με σαφή διπλωματική κατεύθυνση σε ό,τι αφορά την κατάρτιση, την επαγγελματική εμπειρία και τις ικανότητές τους μετακινούνται πλέον σε τμήματα με κύριο σκοπό την υποστήριξη της κομματικής προπαγάνδας. Έξι.. (6) εξ αυτών, μεταξύ των οποίων πρώην Σύμβουλοι Τύπου σε Ελληνικές Διπλωματικές Αποστολές μετακινούνται σε τμήμα παρακολούθησης δηλώσεων πολιτικών προσώπων με προϊστάμενο απόφοιτο λυκείου! Επίσης δύο (2) υπάλληλοι του κλάδου  μετακινούνται σε Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών.
Παράλληλα προβλέπεται κατάργηση Δ/νσης της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης με κύριο αντικείμενο τη Διεθνή Επικοινωνία της χώρας (Δ/νση Υπηρεσιών Εξωτερικού) και μεταστροφή του αντικειμένου της Γενικής Γραμματείας στο μοίρασμα της κρατικής διαφήμισης και σε άλλες λειτουργίες εσωτερικής πολιτικής επικοινωνίας και παρακολούθησης και καταγραφής του ελληνικού Τύπου. Ο συνολικότερος περιορισμός των δομών που υποστηρίζουν τη διεθνή επικοινωνία περιλαμβάνει και την κατάργηση της Δ/νσης Δημοσίων Σχέσεων της Γενικής Γραμματείας.
Η Ένωση Ακολούθων Τύπου καταγγέλλει αυτήν την απόπειρα υπονόμευσης της μοναδικής δομής εντός της ελληνικής δημόσιας διοίκησης η οποία μπορεί να υπηρετήσει αποτελεσματικά στόχους διεθνούς επικοινωνίας και δημόσιας διπλωματίας σε αυτούς τους κρίσιμους καιρούς. Και αντί της «μεταρρύθμισης» που προκρίνει την εσωτερική προπαγάνδα και την πολιτική πελατεία, προτείνει την δημιουργία μιας ισχυρής Υπηρεσίας Δημόσιας Διπλωματίας στελεχωμένης με όλους τους ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους του κλάδου Γραμματέων και Συμβούλων Επικοινωνίας.
Επίσης η Ένωση Ακολούθων Τύπου θεωρεί ότι η πρόθεση χρησιμοποίησης των διπλωματικής κατάρτισης και εμπειρίας Γραμματέων και Συμβούλων Επικοινωνίας για ζητήματα εσωτερικής πολιτικής προβολής και προπαγάνδας, είναι και πρόθεση εξαιρετικά συζητήσιμη ως προς την ουσία της στο πλαίσιο των σύγχρονων δημοκρατιών.
Η Ένωση Ακολούθων Τύπου απαιτεί την άμεση ανάκληση όλων των πρόσφατων τοποθετήσεων υπαλλήλων του κλάδου Γραμματέων και Συμβούλων Επικοινωνίας σε υπηρεσιακές μονάδες άσχετες με την κύρια επαγγελματική αποστολή τους.

Η Πρόεδρος                                                                                             Ο Γενικός Γραμματέας
Ιωάννα Προκάκη                                                                                           Ανδρέας Σταματίου