ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Δευτέρα 14 Απριλίου 2014

Ραγδαίες εξελίξεις στην ιατρική υπηρεσία του ΕΔΟΕΑΠ

Στη λύση της συνεργασίας με την Αρχίατρο, τον Ελεγκτή Ιατρό, τους δύο Οφθαλμιάτρους και το Γραμματέα Αρχιάτρου, προχώρησε ο Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός ΅Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης (ΕΔΟΕΑΠ). Οι λόγοι, σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. σχετίζονται με την εφαρμογή του Κανονισμού Υγείας του Οργανισμού και των ισχυόντων εσωτερικών διαδικασιών οι οποίες έχουν θεσπιστεί προκειμένου να διασφαλίζεται ο έλεγχος των χειρουργικών επεμβάσεων και να αποφεύγονται φαινόμενα εμπορευματοποίησης.
Ταυτόχρονα η Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ, αποφάσισε να προχωρήσει στην πρόσληψη Παθολόγων, Οφθαλμιάτρου, Οδοντιάτρων, Ελεγκτή Ιατρού (παθολόγου) καθώς και Νοσηλευτών. Οι σχετικές διαδικασίες έχουν ήδη ξεκινήσει με τη δημοσίευση των σχετικών προσκλήσεων ενδιαφέροντος και αναμένεται να ολοκληρωθούν το.. αργότερο στις αρχές Μαΐου.
Η Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ, επισημαίνει ότι σκοπός του Οργανισμού, είναι η παροχή υψηλής ποιότητας παροχής υπηρεσιών υγείας, με γνώμονα το σεβασμό στις ανάγκες των ασφαλισμένων του αλλά και την προστασία της περιουσίας των μελών-μετόχων του. Έχοντας τους ασφαλισμένους  στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, δεσμεύεται για την προάσπιση της υγείας και της περίθαλψης τους, ως θεμελιωδών αξιών και καταβάλλει συνεχή και συστηματική προσπάθεια μαζί με το Ιατρικό και το Διοικητικό δυναμικό προς την κατεύθυνση αυτή.