ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2013

«Βαρύς χειμώνας» στην Ελευθεροτυπία...

Μυστήριο με τον επίδοξο επενδυτή του.. δευτέρου ορόφου της Μίνωος

Το χαµηλό βαροµετρικό που σηµειώνεται στον… ουρανό της «Ελευθεροτυπίας» το τε­λευταίο διάστηµα εντείνει το κλίµα «κακο­καιρίας» στα ενδότερα της ιστορικής, αλλά και πολύπαθης εφηµερίδας.
Το πλάνο του εκδότη της εφηµερίδας Χά­ρη Οικονοµόπουλου περιλαµβάνει, για την ώρα και προκειµένου να µην υπάρξουν απο­λύσεις, όπως ο ίδιος ισχυρίζεται, εξοφλή­σεις δεδουλευµένων σε βάθος… µηνών, την άµεση και µονοµερή περικοπή µισθών και στο… ακόµα πιο βάθος την ύπαρξη ενός επί­δοξου επενδυτή.
Πριν από λίγες ηµέρες, ο Χάρης Οικονοµόπουλος σε µια άτυπη ενηµέρωση προς τους εργαζοµένους, σύµφωνα µε τις πληρο­φορίες, έκανε γνωστό ότι τα… τρίµηνα δε­δουλευµένα που οφείλει θα..
µπορέσει να τα εξοφλήσει σε δόσεις µέχρι τον ερχόµενο Αύγουστο. Παράλληλα, θα «τρέξει» µειώ­σεις έως και 30%, µισθών από τα 900 ευρώ µεικτά και πάνω.
Με αυτό τον τρόπο, όπως ανέφερε απλά ο εκδότης της «Ελευθεροτυπίας», ελπίζει - σε θεωρητική πάντα βάση - να οµαλοποι­ηθεί η ροή της µισθοδοσίας και µε απαρχή αυτής του Νοεµβρίου να ξεκινήσει να καταβάλλει κανονικά τους µισθούς των εργαζοµένων. Όσο για τις απολύσεις, ο Οικονοµόπουλος ισχυρίζεται ότι εάν όλα αυτά γίνουν πράξη, τότε βάζει στην άκρη το θέµα των απολύσεων.
Για την ώρα, οι εκτιµήσεις εντός της εφη­µερίδας αναφέρουν πως ο κάθε εργαζόµε­νος θα πράξει κατά βούληση σε όσα προτεί­νει ο εκδότης, αφού δεν υπάρχει, µέχρι στιγ­µής, απόφαση συνέλευσης εργαζοµένων.

Μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί στην «Ελευθεροτυπία», στο υπό­γειο του κτηρίου έχουν φτάσει και έχουν αποθηκευτεί… ολοκαίνουργια έπιπλα γρα­φείου, προκειµένου σε λίγες ηµέρες να µε­ταφερθούν τρία πατώµατα πιο πάνω και σε όροφο που αυτή τη στιγµή επισκευάζεται και προορίζεται για τη µετεγκατάσταση του enet.gr.
Στους διαδρόµους του ιστορικού κτηρίου ψιθυρίζουν πάντως ότι αυτά τα έπιπλα απο­τελούν την… πρώτη κίνηση ενός επίδοξου νέου επενδυτή, ειδικά για το enet.gr, χωρίς όµως να έχει διασαφηνιστεί τίποτα παρα­πάνω µέχρι αυτή τη στιγµή. Ούτε ο τρόπος «εισόδου» του στην επιχείρηση, ούτε το τι µπορεί να σηµαίνει αυτό για τους εργαζό­µενους, ούτε το τι σηµαίνει για την ίδια την «Ελευθεροτυπία»…
- topontiki.gr