ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Δευτέρα 16 Μαΐου 2011

Αναμένεται κόντρα για τις περικοπές στον ΕΔΟΕΑΠ

Στις 17 Μαΐου είναι η εκλογοαπολογιστική συνέλευση του ΕΔΟΕΑΠ (Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης) , όπου αναμένεται μεγάλη κόντρα εξαιτίας των πρόσφατων σκληρών περικοπών. Η διοίκηση, στο μεταξύ, έχει αποστείλει στα μέλη της τον απολογισμό της διετίας σε ένα τεύχος 80 σελίδων. Από τα στοιχεία που καταθέτει στον απολογισμό προκύπτει ότι ο ΕΔΟΕΑΠ έχει 18.131 μέλη, εκ των οποίων οι 1.807 συνταξιούχοι.
Τα έσοδα το 2010 ανήλθαν σε 57,5 εκατ. ευρώ και τα έξοδα σε 76,1 εκατ.
Το έλλειμμα είναι της τάξεως των 18,5 εκατ. ευρώ.
Τα αποθεματικά κεφάλαια του Οργανισμού ανέρχονται σε 224, 3 εκατ. ευρώ.
Η αξία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων μετά αποσβέσεων υπολογίζεται σε 8,8 εκατ. ευρώ και τα χρεόγραφα σε 39,5 εκατ. ευρώ.
Για τις δαπάνες υγείας και πρόνοιας διατέθηκαν 27 εκατ. ευρώ και ως επιχορηγήσεις για τις Ενώσεις το ποσόν του 1,7 εκατ. ευρώ.
Οι απαιτήσεις του Οργανισμού από τον Ιούνιο του 2009 έως και τον Μάρτιο του 2011 ανέρχονται σε 4,8 εκατ. ευρώ από αγγελιόσημο και σε 640.000 ευρώ από οφειλές του 3% των επιχειρήσεων για την ασφάλιση των εργαζομένων τους.

Στις ανοιχτές υποθέσεις του Ταμείου αναφέρεται η δικαστική διένεξη με τον Όμιλο Καλοφωλιά για χρέη από εισφορές και η εκδίκαση στις 7 Νοεμβρίου της προσφυγής του ΕΔΟΕΑΠ εναντίον του υπουργείου Εργασίας για την παρακράτηση του 10% από το αγγελιόσημο.
-Πηγή: Το Παρόν