ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2010

Λουφαδόροι και φυγόπονοι οι εργαζόμενοι στον ΔΟΛ...Ξέφραγο αμπέλι πρέπει να είναι ΔΟΛ ενώ οι εργαζόμενοι στον Οργανισμό πρέπει να είναι οι μεγαλύτεροι λουφαδόροι, φυγόπονοι, κοπανατζήδες κλπ. Κι αυτό διότι δεν εξηγείται αλλιώς το απαράδεκτο κείμενο που κυκλοφόρησε η «Διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού» της επιχείρησης, για να το αποσύρει διόμισι ωρες αργότερα καλώντας τους εργαζόμενους να μην το λάβουν υπόψιν τους διότι εστάλη εκ παραδρομής!..
Βέβαια τέτοιου είδους φαινόμενα δεν είναι πρωτόγνωρα στον ΔΟΛ καθώς πριν από λίγα χρόνια η διοίκηση είχε θεωρήσει απαραίτητο(!) για λόγους ασφαλείας - όπως είχε ισχυριστεί - να τοποθετήσει κάμερες και κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης σε όλους τους εργασιακούς χώρους της Μιχαλακοπούλου. Τότε οι κάμερες είχαν αφαιρεθεί μετά τις έντονες αντιδράσεις που υπήρξαν από τους εργαζόμενους.

Παραθέτουμε το κείμενο - ανακοίνωση της διοίκησης του ΔΟΛ όπως εστάλη με.... mail στους εργαζόμενους του Οργανισμού (οι υπογραμμίσεις δικές μας):

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Είσοδος – έξοδος με τη χρήση της ηλεκτρονικής κάρτας

Η είσοδος και η έξοδος των εργαζομένων προς και από το κτίριο των Γραφείων της Εταιρείας γίνεται αποκλειστικά με την προσωπική χρήση της ατομικής ηλεκτρονικής κάρτας εισόδου-εξόδου.
Για
λόγους ασφαλείας απαγορεύεται ρητά η είσοδος των εργαζομένων στα Γραφεία της Εταιρείας χωρίς τη χρήση της ατομικής ηλεκτρονικής κάρτας.
Στο σύστημα της ηλεκτρονικής κάρτας εισόδου-εξόδου καταγράφονται οι ώρες έναρξης και λήξης της εργασίας καθώς και οι τυχόν διακοπές κατά τη διάρκεια της εργασίας.
Σε περίπτωση που εργαζόμενος κατ΄εξαίρεση παραλείψει να φέρει μαζί του την ατομική ηλεκτρονική κάρτα εισόδου-εξόδου κατά την προσέλευση και την αποχώρηση του είναι υποχρεωμένος να υπογράψει στο Βιβλίο Εισόδου Προσωπικού που τηρείται στην Ασφάλεια της Κεντρικής Εισόδου.
Σε περίπτωση απώλειας της ηλεκτρονικής κάρτας ο εργαζόμενος οφείλει να ενημερώσει αμελλητί τη Διεύθυνση Προσωπικού της Εταιρείας, η οποία είναι αρμόδια για την αντικατάσταση της κάρτας του.

Επισημαίνεται ότι
Η επαναλαμβανόμενη και συστηματική παράλειψη να φέρει ο εργαζόμενος την ατομική κάρτα του, η παράλειψη της σήμανσης με αυτήν καθώς και η με οποιονδήποτε τρόπο σήμανση του χρόνου προσελεύσεως ή αποχωρήσεως εργαζομένου από τρίτο πρόσωπο αποτελούν πειθαρχικά παραπτώματα
Δεν αποκλείεται η
περικοπή μέρους του ημερομισθίου ή μηνιαίου μισθού του εργαζομένου που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν αποδεικνύεταιη παρουσία του στην εργασία.

Τήρηση ωραρίου
Οι εργαζόμενοι στην Εταιρεία οφείλουν να είναι ακριβείς όσον αφορά την τήρηση των χρονικών ορίων της εργασίας τους. Ειδικότερα να είναι ακριβείς στην ώρα που προσέρχονται στην εργασία και την ώρα που αποχωρούν από αυτή καθώς και τακτικοί στην παρουσία τους στο Γραφείο τους καθ’ όλο το χρόνο εργασίας τους. Στο πλαίσιο αυτό οφείλουν να μην εγκαταλείπουν αναιτίως τις εργασίες τους και να μην περιφέρονται άσκοπα στους χώρους εργασίας ή εκτός του κτηρίου.

Απαγόρευση καπνίσματος

Το κάπνισμα απαγορεύεται εντός του χώρου εργασίας και σε κάθε άλλο στεγασμένο - κλειστό χώρο του κτιρίου των γραφείων της Εταιρείας, σύμφωνα με την κειμένη Νομοθεσία. Το κάπνισμα απαγορεύεται επίσης ρητά στις εξόδους και τις σκάλες κινδύνου καθώς και τους εξώστες των γραφείων.

Μέτρα για την ασφάλεια στο χώρο εργασίας

Η Διοίκηση της Εταιρίας στο πλαίσιο της θέσπισης κανόνων που αναφέρονται στην εντός των χώρων εργασίας λήψη και τήρηση μέτρων ασφαλείας επισημαίνει τα ακόλουθα :
Η άσκοπη παρουσία εργαζομένων στις εξόδους και τις σκάλες κινδύνου των Γραφείων καθώς και η χρήση εύφλεκτων ειδών (τσιγάρων, αναπτήρων, κ.ο.κ.) στους χώρους αυτούς απαγορεύεται ρητά.
Η είσοδος των εργαζομένων στο κτίριο των Γραφείων πέραν της 21:00 γίνεται μόνο κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Διοικήσεως που μπορεί να αφορά είτε συνολικά σε μονάδες είτε ατομικά σε εργαζόμενους.

Ευθύνη Προϊσταμένων

Οι προϊστάμενοι οφείλουν να μεριμνούν, ώστε οι εργαζόμενοι να λαμβάνουν γνώση κάθε ισχύουσας και εκάστοτε εκδιδόμενης γενικής ή ειδικής ανακοίνωσης, εγκυκλίου. Επίσης οφείλουν να επιτηρούν και να ελέγχουν αν οι εντολές αυτές, οδηγίες ή εγκύκλιοι εφαρμόζονται από το προσωπικό.