ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022

Αυστηρή προειδοποίηση της Κομισιόν στην κυβέρνηση για τα κανάλια


Έρχονται σημαντικές εξελίξεις στο θέμα των τηλεοπτικών αδειών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έστειλε αυστηρή προειδοποίηση στην ελληνική κυβέρνηση. Η Ελλάδα καλείται να εναρμονίσει την εθνική της νομοθεσία που ρυθμίζει την παροχή συνδρομητικών δορυφορικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, με την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων και την ελευθερία εγκατάστασης. 

Η προειδοποιητική επιστολή της Κομισιόν -INFR (2022)4080- επικεντρώνεται στην εθνική μας νομοθεσία που απαγορεύει -επί του παρόντος- στον κάτοχο άδειας παροχής συνδρομητικών δορυφορικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών και στους μετόχους, τα συνδεδεμένα πρόσωπα και τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις τους, να συμμετέχουν ή να ελέγχουν οποιονδήποτε άλλο πάροχο ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού περιεχομένου που δραστηριοποιείται μέσω επίγειων ελεύθερων ή συνδρομητικών ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών δικτύων. 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτό εισάγει αδικαιολόγητο περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας κεφαλαίων και της ελευθερίας εγκατάστασης που ορίζονται στα άρθρα 63 και 49 της ΣΛΕΕ, εμποδίζοντας δυνητικούς επενδυτές να επενδύσουν σε παρόχους ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού περιεχομένου που δραστηριοποιούνται μέσω επίγειων ελεύθερων ή συνδρομητικών ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών δικτύων. 

Συμπέρασμα: Κάποιος, κάπου, κάποτε, είχε αποφασίσει ότι στην Ελλάδα απαγορεύεται να έχεις και δορυφορική και επίγεια τηλεόραση. Σήμερα, κάποιος άλλος ενδεχομένως να στοχεύει να παντρέψει τη δορυφορική με την «επίγεια» τηλεόραση και επικαλείται την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Η Commission δίνει στην Ελληνική Κυβέρνηση προθεσμία 2 μηνών να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο.

DarkRoom / Newmoney