ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019

Η Μπέτυ Μπαζιάνα επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Με ομόφωνη απόφαση, δηλαδή με ψήφους 11 -0 , το 11μελές εκλεκτορικό σώμα αποφάσισε πριν λίγο την εκλογή της Μπέτυς Μπαζιάνα, στην προκηρυσσόμενη θέση επίκουρου Κκαθηγητή του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών , στη Λαμία, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, που καταλαμβάνει..
η Μπ. Μπαζιάνα, είναι «Επίπεδο ελέγχου-Πρωτόκολλα Πρόσβασης και Αρχιτεκτονικές σε Οπτικά Δίκτυα».
Η προκήρυξη της θέσης έγινε από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στις 2-8-19.
Τη διεκδίκησαν τέσσερις υποψήφιοι.
Ενστάσεις επί της διαδικασίας δεν κατατέθηκαν.
Μετά από αυτή την απόφαση το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας θα ακολουθήσει τις προβλεπόμενες τυπικές διαδικασίες για τον διορισμό της κ. Μπαζιάνα στο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών .