ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019

ΕΔΟΕΑΠ: Οnline επικαιροποίηση στοιχείων ασφαλισμένων

Στην ηλεκτρονική επικαιροποίηση των στοιχείων τους καλούνται να προβούν, το αργότερο έως την 15η Φεβρουαρίου 2019, όλοι οι ασφαλισμένοι του ΕΔΟΕΑΠ.
Η online εφαρμογή «Επικαιροποίηση Στοιχείων Ασφαλισμένου» βρίσκεται στο δικτυακό τόπο του Οργανισμού (edoeap.gr), όπου γίνεται και η συμπλήρωση των στοιχείων, διαδικασία απαραίτητη για την..
εκπόνηση της αναλογιστικής μελέτης (Ν. 4498/2017 και Καταστατικό Οργανισμού ΦΕΚ 1689, τεύχος β’, 15/5/2018). Παράλληλα διευκολύνει τους ασφαλισμένους –ιδιαιτέρως τους κατοίκους εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης– καθώς δεν απαιτείται η φυσική τους παρουσία.
Για την προστασία και τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των ασφαλισμένων του, ο ΕΔΟΕΑΠ επέλεξε την πιστοποίησή τους μέσω των κωδικών Taxisnet, λόγω της μοναδικότητάς τους ανά ασφαλισμένο.
Οι ασφαλισμένοι, αφού πληκτρολογήσουν ΑΜΚΑ και ΑΦΜ, μπορούν να συμπληρώσουν ή να διορθώσουν τα επιμέρους πεδία (στοιχεία αστυνομικής ταυτότητας, οικογενειακής κατάστασης, τηλέφωνα, email, διεύθυνση κ.λπ.).
Ειδικότερα για το IBAN σε περίπτωση που δεν έχει δηλωθεί, θα πρέπει να επισυνάψουν σχετικό συνημμένο αρχείο.
Με εξαίρεση τους συνταξιούχους, οι υπόλοιποι ασφαλισμένοι θα πρέπει επιπλέον να γνωρίζουν, ώστε να το συμπληρώσουν, και το έτος της πρώτης υπαγωγής τους σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο επικουρικής ασφάλισης.
Ή, σε περίπτωση που δεν το γνωρίζουν, το πρώτο έτος υπαγωγής τους σε κύρια ασφάλιση.

Γιατί οι κωδικοί Taxisnet
είναι ο ασφαλέστερος τρόπος εισόδου


Στη διασφάλιση και την περιφρούρηση των προσωπικών δεδομένων και μόνον εστιάζεται η επιλογή του Taxisnet από τον ΕΔΟΕΑΠ, για την online επικαιροποίηση των στοιχείων των ασφαλισμένων. Και αυτό λόγω της μοναδικότητας των κωδικών του Taxisnet, εν αντιθέσει με στοιχεία, όπως ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ, που είναι πιο εύκολο να χρησιμοποιηθούν από άλλους χρήστες εκτός των κατόχων τους.
Στο μεταξύ online επικαιροποίηση, μέσω της εφαρμογής «Επικαιροποίηση Στοιχείων Ασφαλισμένου» (edoeap.gr), προχωρεί με ικανοποιητικούς ρυθμούς. Ήδη στις 48 ώρες λειτουργίας της έχει προσελκύσει περισσότερους από 3.100 ασφαλισμένους. Υπενθυμίζεται ότι η επικαιροποίηση όλων των ασφαλισμένων θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί το αργότερο έως και τη 15η Φεβρουαρίου 2019.