ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014

Δημοσιογράφοι-υπάλληλοι...

...δεν ταιριάζουν σε μια δημοκρατική χώρα

 Το δημοσιογραφικό λειτούργημα, όπως προστατεύεται από το Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, δεν μπορεί να υπαχθεί σε διατάξεις περί αξιολόγησης του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών. Οι δημοσιογράφοι δεν είναι ποτέ όργανα της εκτελεστικής εξουσίας, σε οποιονδήποτε φορέα και αν παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Η εργασία τους δεν μπορεί να αξιολογηθεί με τα κριτήρια του π.δ 318/1992, το οποίο αφορά το προσωπικό των δημοσίων υπηρεσιών και των ΝΠΔΔ που υπάγονται στον Υπαλληλικό Κώδικα. Για το λόγο αυτό οι δημοσιογράφοι εξαιρούνται και από το πεδίο εφαρμογής του νόμου περί ΑΣΕΠ. Δημοσιογράφοι – υπάλληλοι δεν έχουν θέση σε μια δημοκρατική χώρα, που κατοχυρώνει..
την ελευθερία του Τύπου στο Σύνταγμά της.
Οι Ομοσπονδίες και οι Ενώσεις του κλάδου των ΜΜΕ, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, θα αντιταχθούν σε οποιαδήποτε απόπειρα άμεσης ή έμμεσης υπαλληλοποίησης των δημοσιογράφων που εργάζονται στα Δημόσια Μέσα. Το δημοσιογραφικό έργο δεν τίθεται στην κρίση αξιολογητών και προϊσταμένων. Αξιολογείται μόνο από την κοινωνία των πολιτών. Η επιχειρούμενη αξιολόγηση του προσωπικού του δημοσίου, η οποία είναι αμφίβολης συνταγματικότητας όπως επισημαίνει και η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μηχανισμός ομαδικών απολύσεων ή απομάκρυνσης των «ανεπιθύμητων». Οι Ομοσπονδίες και οι Ενώσεις αναφέρουν ότι με όλες τις δυνάμεις που διαθέτουν θα προασπίσουν το δημοσιογραφικό λειτούργημα από πρακτικές που το υποβιβάζουν και αλλοιώνουν τον χαρακτήρα του.