ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Δευτέρα 10 Μαρτίου 2014

Άλλη μια δικαστική δικαίωση των απλήρωτων της Χ.Κ.Τεγόπουλος

Με την 616/2014 απόφασή του το Πρωτοδικείο Αθηνών - Τμήμα Εργατικών Διαφορών δικαίωσε τριάντα επτά (37) απλήρωτους εργαζόμενους της Χ.Κ.Τεγόπουλος.
Συγκεκριμένα, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών συνεδρίασε δημόσια στις 28 Μαΐου 2013 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ των 37 εναγόντων (...) και της εναγομένης Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "Χ.Κ.Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε.".
Οι ενάγοντες ζητούσαν να γίνει δεκτή η από 30/7/2012 αγωγή τους και η οποία είχε προσδιοριστεί να συζητηθεί στις 29-11-2012, αλλά πήρε αναβολή και συζητήθηκε στις 28/5/2013.
Στην αγωγή ζητούσαν να υποχρεωθεί η "Χ.Κ.Τεγόπουλος" να καταβάλει για δεδουλευμένες..
αποδοχές, μισθούς υπερημερίας λόγω επίσχεσης εργασίας και αποζημίωση απόλυσης σε κάθε ενάγοντα νομιμοτόκως το χρηματικό ποσό (...)
Το δικαστήριο, δίκασε ερήμην της εναγομένης (Χ.Κ.Τ.) και δέχτηκε την αγωγή. Κήρυξε δε την απόφαση προσωρινά εκτελεστή.
- από το μπλογκ της Ανασυγκρότησης