ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Πέμπτη 14 Μαρτίου 2013

Οι Ακόλουθοι Τύπου γράφουν στον Αντώνη Σαμαρά

Ανοικτή επιστολή της Ένωσης Ακολούθων Τύπου προς τον Πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαμαρά

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,
Τα τρία τελευταία χρόνια η χώρα μας αντιμετωπίζει μια άνευ προηγουμένου κρίση αξιοπιστίας, η οποία εντείνεται από την καλλιέργεια μίας υπερβολικής, άδικης και στερεοτυπικής εικόνας από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης εις βάρος της χώρας και του λαού της. Η αναδιοργάνωση των φορέων που ασχολούνται με τη διεθνή επικοινωνία της χώρας και ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου τους σε σχέση με το Υπουργείο Εξωτερικών, βασικού φορέα άσκησης της εξωτερικής πολιτικής της χώρας, θα πρέπει να..
αποτελέσει κυβερνητική προτεραιότητα.
Σε αυτή την κατεύθυνση επισημαίνουμε ότι ένα από τα πλέον πολύτιμα εργαλεία άσκησης δημόσιας διπλωματίας που αυτή τη στιγμή διαθέτει η χώρα είναι τα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Εξωτερικού, τα οποία λειτουργούν στα πλαίσια της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, αλλά αποτελούν μονάδες αιχμής των ελληνικών διπλωματικών αποστολών και στελεχώνονται από τους υπαλλήλους του κλάδου Γραμματέων και Συμβούλων Επικοινωνίας, εξειδικευμένους σε θέματα που αφορούν τη διαχείριση της εικόνας της χώρας στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης.
Θεωρούμε ότι η ένταξη των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας στο Υπουργείο Εξωτερικών αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο μιας επωφελούς μεταρρύθμισης στον τομέα της διεθνούς επικοινωνίας της χώρας, καθώς εξυπηρετεί τις αρχές της ελάχιστης διάσπασης και επικάλυψης λειτουργιών, αναθέτοντας τη συνολική ευθύνη σε μια δομή. Υπέρ δε της λύσης αυτής συνηγορεί και η διεθνής πρακτική, μέσα από πολλά πρόσφορα πρότυπα βέλτιστων πρακτικών.
Αντίθετα, σήμερα παρατηρούμε τον κατακερματισμό των επιμέρους φορέων και δράσεων διεθνούς επικοινωνίας της χώρας, γεγονός που δίνει άπλετο χώρο σε ανορθολογισμούς, τόσο στα θέματα δομής και δράσεων, όσο σε αυτά της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού. Ειδικότερα, τα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Εξωτερικού μέχρι σήμερα δεν έχουν επαρκώς χρησιμοποιηθεί, έχουν πρόσφατα (2010) υποστεί σημαντική συρρίκνωση και έχουν παγιωθεί πρακτικές υποστελέχωσης τους, ενώ αντί της ενίσχυσης τους ακατανόητα ανακοινώνεται από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης περαιτέρω συρρίκνωση τους. Ταυτόχρονα, σε ό, τι αφορά στην υπηρεσιακή εξέλιξη του κλάδου Γραμματέων και Συμβούλων Επικοινωνίας, εντός του σημερινού θεσμικού πλαισίου επικρατεί καιροσκοπική διαχείριση με πελατειακά και «φεουδαλικά» χαρακτηριστικά - με ευθύνη των Γενικών Γραμματέων Ενημέρωσης.

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,
Πιστεύουμε ότι είναι πλέον ώρα η Πολιτεία να αξιοποιήσει πλήρως τα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος. Η διατήρηση της λειτουργίας τους στο πλαίσιο της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης έχει αποδειχθεί αδιέξοδη στο βαθμό που δεν δίνεται η κατάλληλη έμφαση στον στρατηγικό σχεδιασμό, τον συντονισμό, την πλήρη στελέχωση και στην παραγωγή του κατάλληλου επικοινωνιακού υλικού. Η υπαγωγή των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας Εξωτερικού στο Υπουργείο Εξωτερικών θα αποτελέσει μία ουσιαστική μεταρρυθμιστική κίνηση, καθώς θα δημιουργήσει οικονομίες κλίμακας, θα μειώσει το δημοσιονομικό κόστος και θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα της ασκούμενης δημόσιας πολιτικής στον τομέα της διεθνούς επικοινωνίας της χώρας.

Η Πρόεδρος
Ιωάννα Προκάκη

Ο Γενικός Γραμματέας
Ανδρέας Σταματίου

Η Ταμίας
Ελένη Σουπιανά

Το Μέλος
Νίκος Νενεδάκης