ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Σάββατο 16 Μαρτίου 2013

Ν. Καρούτζος: Απαιτείται προεδρείο με προγραμματική συμφωνία στον ΕΔΟΕΑΠ

του Νίκου Καρούτζου
(εκλεγμένου μέλους στο ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ)

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Πριν από τις εκλογές για την ανάδειξη ΔΣ στον ΕΔΟΕΑΠ είχα δεσμευτεί ότι η διαφάνεια αποτελεί βασική μου προτεραιότητα. Δεδομένου ότι τα πέντε μέλη της ΕΣΗΕΑ που εκλεγήκαμε στο νέο ΔΣ μαζί με το ένα μέλος της ΕΣΗΕΜΘ, τα δύο μέλη της ΕΠΗΕΑ και το ένα μέλος της ΕΠΗΕΘ καλούμαστε να εκλέξουμε νέο Πρόεδρο αλλά και να αποφασίσουμε ποιοι από εμάς θα καταλάβουν τις θέσεις ευθύνης για τη λειτουργία του Οργανισμού θεωρώ σκόπιμο να ξεκαθαρίσω τη θέση μου.
Το μέχρι τώρα μοντέλο διοίκησης και διεύθυνσης του Οργανισμού είναι σαφές ότι όχι μόνο απέτυχε..
αλλά έφερε και τον ΕΔΟΕΑΠ στο χείλος του γκρεμού. Αν συνεχίσουμε την ίδια τακτική συγκρότησης του Δ.Σ. σε σώμα, με κριτήρια «φιλικά» , «κομματικά ως είθισται», τότε θα έχουμε τα ίδια οικτρά αποτελέσματα.
Οφείλουμε όλοι όσοι είχαμε την τιμή να λάβουμε την ψήφο των συναδέλφων να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο συμφωνίας για το πώς θα διοικηθεί στο εξής και για τα δύο επόμενα χρόνια ο ΕΔΟΕΑΠ. Και το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει αρχές και άμεσες δράσεις που θα συγκεντρώνουν την αποδοχή της πλειοψηφίας των μελών του ΔΣ ώστε να γίνει πράξη η εξυγίανση του Οργανισμού.
Σε αντίθετη περίπτωση θεωρώ ότι δεν θα έχουμε τιμήσει την ψήφο των συναδέλφων οι οποίοι ζήτησαν αλλαγή σελίδας. Πιστεύω ότι οφείλουμε ειδικά τα εκλεγμένα μέλη από την ΕΣΗΕΑ να συζητήσουμε επί προγραμματικής βάσης για τον ΕΔΟΕΑΠ παραμερίζοντας τις όποιες πολιτικές απόψεις, να συνθέσουμε και να κάνουμε το καλύτερο για τον Οργανισμό.
Στο πλαίσιο αυτό θέτω στην κρίση των συναδέλφων συγκεκριμένες ενέργειες και δράσεις που πρέπει να γίνουν άμεσα αλλά και μεσοπρόθεσμα.
1.    Άμεση ανάθεση σε ορκωτούς ελεγκτές του πλήρη ελέγχου της οικονομικής κατάστασης του ταμείου.
2.    Αξιοποίηση κορυφαίων στελεχών οικονομικών υπηρεσιών του κλάδου με τη δημιουργία συμβουλευτικής επιτροπής που θα εισηγείται μέτρα και δράσεις εξοικονόμησης πόρων αλλά και ανακατονομής κονδυλίων για την ενίσχυση των ασθενέστερων συναδέλφων μας και των οικογενειών τους.
3.    ‘Άμεση καταγραφή του κυκλοφορούντος ενεργητικού του ΕΔΟΕΑΠ και συγκεκριμένα τις καταθέσεις, τις άμεσες τοποθετήσεις σε ομόλογα, μετοχές, Αμοιβαία Κεφάλαια και Κοινό Κεφάλαιο των Ασφαλιστικών Οργανισμών.
4.    Διαγωνισμός με την υποβολή προσφορών από τις τράπεζες για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού επιτοκίου για τα ρευστά διαθέσιμα του Οργανισμού.
5.    Προσαρμογή των αμοιβών του διοικητικού προσωπικού στα επίπεδα της συλλογικής σύμβασης του 2009 της ΕΠΗΕΑ.
6.    Προσαρμογή των αμοιβών των ιατρών και του παραϊτρικού προσωπικού του ΕΔΟΕΑΠ στα επίπεδα των αμοιβών του ΕΣΥ με προσαύξηση 20%.
7.    Πλήρες οργανόγραμμα και αξιολόγηση των υπηρεσιών του ΕΔΟΕΑΠ και κατάταξη του προσωπικού με βάση τα πραγματικά τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του.
8.    Αλλαγή της διαδικασίας προσλήψεων του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού με όρους ΑΣΕΠ, (πτυχία, μεταπτυχιακά, επιστημονικό έργο, προϋπηρεσία, κοινωνική και οικογενειακή κατάσταση), ξεκάθαρους μόνιμους και χωρίς παράθυρα για ρουσφετολογικές πρακτικές
9.    Αλλαγή της διαδικασίας προσλήψεων του διοικητικού προσωπικού με όρους απολύτως ταυτισμένους με τους όρους προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ και με πρόσθετη μοριοδότηση μόνο για τους άνεργους συναδέλφους μας.
10.    Αύξηση των ωρών εργασίας όλου του προσωπικού σε 8 ημερησίως και σύνταξη μελέτης σκοπιμότητας για να διερευνηθεί η δυνατότητα επέκτασης της λειτουργίας των υπηρεσιών του Ταμείου και τα Σαββατοκύριακα.
11.    Επαναδιαπραγμάτευση όλων των συμβάσεων που έχουν συναφθεί με προμηθευτές, ιδιωτικά νοσηλευτήρια και διαγνωστικά κέντρα.
12.    Άμεσο ξεκαθάρισμα των αμφισβητούμενων απαιτήσεων του παρελθόντος από νοσηλευτικά ιδρύματα.
13.    Δημόσια πρόσκληση σε όλα τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια για σύναψη ενιαίας σύμβασης με τον ΕΔΟΕΑΠ. Το εννιαίο τιμολόγιο θα ισχύει ως αποζημίωση και για τα άλλα νοσηλευτήρια εφ όσον ο ασφαλισμένος δεν επιθυμεί να νοσηλευτεί στο συμβελημένο ή τα συμβεβλημένα νοσηλευτήρια. Σύναψη συμβάσεων στις οποίες δεν θα υπάρχει συμμετοχή των ασφαλισμένων στη νοσηλεία.
14.     Πραγματοποίηση μελέτης σκοπιμότητας για τη λειτουργία του γυμναστηρίου του ΕΔΟΕΑΠ.
15.    Άμεση διενέργεια αναλογιστικής μελέτης σε συνεργασία με την Εθνική Αναλογιστική Αρχή
16.    Διαγωνισμός για πρόσληψη συμβούλου αποτίμησης της πραγματικής αξίας της περιουσίας του Ταμείου. Ο σύμβουλος θα προτείνει συγκεκριμένες λύσεις αξιοποίησης οι οποίες θα συζητηθούν και θα αποφασιστούν  μαζί με τις Ενώσεις ιδρυτικά μέλη του ΕΔΟΕΑΠ.
17.    Συνεργασία με τις Ενώσεις για ξεκαθάρισμα του Μητρώου Μελών και έλεγχος των περιπτώσεων αλλαγής επαγγέλματος.
18.    Συνεργασία με τις Ενώσεις για μέτρα στήριξης των ανέργων και των οικογενειών τους.
19.    Μελέτη σκοπιμότητας για την αναγκαιότητα ή μη συμμετοχής του ΕΔΟΕΑΠ στη Συνεταιριστική Επιχείρηση που λειτουργεί το Κοινωνικό Παντοπωλείο. Σε περίπτωση που θα κριθεί μη σκόπιμη τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν για την άμεση οικονομική ενίσχυση ανέργων και οικονομικά ασθενών οικογενιών.
20.     Άμεση έναρξη διαδικασιών για συνεργασία με τα υπόλοιπα Ταμεία στο σκέλος των προμηθειών ώστε να δημιουργείται μεγάλος όγκος και να επιτυγχάνονται καλύτερες τιμές.
21.    Άμεση εξέταση νομικών ενεργειών κατά της Τράπεζας της Ελλάδος για τον τρόπο με τον οποίο λειτούργησε και λειτουργεί το Κοινό Κεφάλαιο των ασφαλιστικών Οργανισμών. Συνεργασία στο επίπεδο αυτό με την ΟΑΤΥΕ. Υποβολή αιτήματος για άμεση ενημέρωση από την ΤτΕ της σύνθεσης του Κοινού Κεφαλαίου των Ασφαλιστικών Οργανισμών. Συγκεκριμένα οφείλουμε να ζητήσουμε και να απαιτήσουμε με κάθε μέσο για τους τελευταίους 36 μήνες, ποια ήταν στο τέλος του κάθε μήνα η αποτίμηση του κοινού κεφαλαίου, η πλήρης σύνθεση χαρτοφυλακίου, οι εξαγορές μεριδίων αλλά και οι συναλλαγές που διενεργήθηκαν για λογαριασμό του Κοινού Κεφαλαίου.
22.    Άμεση έναρξη επαφών με την κυβέρνηση σε συνεργασία με τους Προέδρους των Ενώσεων για την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για την ασφάλιση στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ όλων των εργαζομένων στα ΜΜΕ με δελτίο παροχής υπηρεσιών.
23.    Άμεση έναρξη επαφών με την κυβέρνηση για την επιβολή με αποτελεσματικό τρόπο του αγγελιόσημου στο διαδίκτυο. Εξέταση εναλλακτικών τρόπων άντλησης εσόδων για τα Ταμεία με βάση την εμπειρία άλλων Ευρωπαϊκών Χωρών.
24.    Άμεσος έλεγχος όλων των καταθέσεων που έχουν γίνει για λογαριασμό του ΕΔΟΕΑΠ και δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν λόγω αδυναμίας παρακολούθησης του Αγγελιοσήμου.
25.    Άμεση υποβολή αιτήματος προς το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ να αποστείλει στον ΕΔΟΕΑΠ τον ακριβή αριθμό ελέγχων και τα αποτελέσματα των 26 ατόμων που αμείβονται από τις Ενώσεις για να ελέγχουν το Αγγελιόσημο. Σε περίπτωση ανεπαρκούς λειτουργίας λήψη των επιβαλλόμενων μέτρων.
26.    Πρόσληψη εξειδικευμένου manager στη Διαχείριση Μονάδων Υγείας για την αναδιάρθρωση του ΤΥΠ σε συνεργασία με το νέο Πρόεδρο του ΤΥΠ.