ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Τρίτη 10 Μαρτίου 2015

Στις 20 Απριλίου ανοίγει η ΕΡΤ

Κατατέθηκε προς διαβούλευση το σχέδιο νόμου για την επανασύσταση της ΕΡΤ, προβλέποντας και την επαναφορά των απολυμένων της 11ης Ιουνίου 2013.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο «οδικός χάρτης» για τη λειτουργία της ΕΡΤ προβλέπει ότι στις 20 Απριλίου -και μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης και της ψήφισης του σχεδίου νόμου από την Ολομέλεια της Βουλής- θα ανοίξει ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας σε πλήρη ανάπτυξη όλων των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων.
Η ΕΡΤ θα επαναλειτουργήσει σε πλήρη ανάπτυξη, με μουσικά σύνολα, διαδικτυακούς ιστότοπους και οπτικοακουστικό αρχείο, ενώ στον ενιαίο φορέα «δύνανται να ενταχθούν το σύνολο των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών (εθνικών και περιφερειακών) που λειτουργούσαν την 11η Ιουνίου 2013 (ΕΤ1, ΝΕΤ, ΕΤ3)».
Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου στην αιτιολογική έκθεση επισημαίνεται ότι αποκαθίσταται η αδικία που απροκάλυπτα συντελέσθηκε, ενώ γίνεται λόγος για την αναβίωση των εργασιακών συμβάσεων αορίστου χρόνου των απολυμένων της 11ης Ιουνίου 2013 αλλά και τη διατήρηση των εργασιακών.. 
σχέσεων αορίστου χρόνου των απασχολούμενων στη ΝΕΡΙΤ.
Ταυτόχρονα, η οικονομική εξυγίανση του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα επιτυγχάνεται μέσω των ισοσκελισμένων προϋπολογισμών, του ουσιαστικού ελέγχου των οικονομικών πεπραγμένων του παρελθόντος, της μείωσης των μεικτών και εξωτερικών παραγωγών, της κατάργησης των υψηλών αποδοχών και των προνομίων του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα. Το ΔΣ της εταιρείας είναι επταμελές, με τριετή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται για μία φορά, θα έχει διάρκεια ενός έτους και ορίζεται από τον υπουργό Επικρατείας. Τα μέλη των εργαζομένων εκλέγονται με μυστική και καθολική ψηφοφορία, ενώ στο μεταβατικό στάδιο προβλέπεται παρόμοια σύνθεση και με συμμετοχή εκπροσώπου της ΠΟΕΣΥ. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ανάδειξής τους ως μελών του ΔΣ της ΕΡΤ θα εκπίπτουν από μέλη του διοικητικού συμβουλίου συνδικαλιστικού σωματείου των εργαζομένων.
Ακόμη «οι κάθε είδους συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του προσωπικού το οποίο την 11η Ιουνίου 2013 απασχολούνταν στην ΕΡΤ ΑΕ, οι οποίες λύθηκαν καθ' οιονδήποτε τρόπο, με το άρθρο 3 της υπ' αριθμόν 02/11.6.2013 κοινής Απόφασης του υπουργού Οικονομικών και του υφυπουργού στον πρωθυπουργό (Β' 1414), όπως ισχύει, αναβιώνουν από την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θεωρούνται εφεξής συμβάσεις που έχουν συναφθεί με την εταιρεία του άρθρου 1 του παρόντος νόμου.
Ως αντιστάθμισμα για την εκπλήρωση των σκοπών της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας επιβάλλεται και εισπράττεται υπέρ της ΕΡΤ ΑΕ ανταποδοτικό τέλος, που προς το παρόν παραμένει στο ίδιο ύψος (3,00 ευρώ) μηνιαίως ανά παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Ωστόσο, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, δίνεται η δυνατότητα να αναπροσαρμοστεί λαμβάνοντας υπόψη την προϋπολογιζόμενη δαπάνη της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και όπως αποτυπώνονται τα οικονομικά στοιχεία της ΕΡΤ.

- από ρεπορτάζ του Π. Τσούτσια στην εφημερίδα «Εθνος»