ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Σάββατο 12 Απριλίου 2014

Αναβάθμιση της κυβερνητικής προπαγάνδας

Τι σημαίνει η "μεταρρύθμιση" στις Γενικές Γραμματείες Επικοινωνίας και Ενημέρωσης/Μέσων Ενημέρωσης

Ο Οργανισμός των Γενικών Γραμματειών Επικοινωνίας και Ενημέρωσης/Μέσων Ενημέρωσης που πρόκειται να κατατεθεί στο ΣτΕ για νομοτεχνική επεξεργασία μετασχηματίζει μια Υπηρεσία, επιφορτισμένη με τη διαχείριση της εικόνας της χώρας και τη διεθνή της επικοινωνία, αρμόδια για τα Γραφεία Τύπου Εξωτερικού, σε μια εσωστρεφή υπηρεσία, προσανατολισμένη περισσότερο στην εσωτερική επικοινωνία/προπαγάνδα της εκάστοτε κυβέρνησης και τη διαχείριση της κρατικής διαφήμισης.
Στο πλαίσιο αυτό ο Κλάδος Γραμματέων και Συμβούλων Επικοινωνίας, αποτελούμενος από υψηλών τυπικών προσόντων, πολύγλωσσους αποφοίτους του οικείου Τμήματος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, που εκπαιδεύτηκαν με χρήματα του ελληνικού λαού και κονδύλια της ΕΕ για.. να επιτελούν ένα συγκεκριμένο έργο, φαίνεται να προορίζεται για την εκτέλεση αλλότριων καθηκόντων που δεν αξιοποιούν την εξειδίκευσή του και δεν εξυπηρετούν το Δημόσιο συμφέρον.
Αποτελεί λυπηρή διαπίστωση ότι την κρίσιμη αυτή περίοδο που η εικόνα της χώρας βάλλεται διεθνώς η κυβέρνηση προκρίνει τη διαφήμιση του κυβερνητικού έργου στο εσωτερικό από την υπεράσπιση της εικόνας της χώρας στο εξωτερικό.
Παράλληλα, η πρόβλεψη για την τοποθέτηση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αδιακρίτως, ακόμη και σε θέσεις ευθύνης τμημάτων που απαιτούν υψηλή εξειδίκευση, και μάλιστα σε μια περίοδο που υποστηρίζεται δημόσια η αναγκαιότητα μεταρρυθμίσεων για την προώθηση της αξιοκρατίας και αποτελεσματικότητας στη δημόσια διοίκηση, προδίδει εμφανώς επιστροφή σε παλαιότερων εποχών πελατειακές λογικές.
Η Ένωση Ακολούθων Τύπου (ΕΝΑΤ), ζητά από την κυβέρνηση και τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας την απόσυρση και αναθεώρηση του νέου Οργανισμού υπενθυμίζοντας επιπλέον ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έχει δεσμευθεί στο βήμα της Βουλής (11/11/2013) για την ορθολογική αξιοποίηση του κλάδου στο πλαίσιο της άσκησης της εξωτερικής πολιτικής.
H ΕΝΑΤ επαναλαμβάνει την πάγια θέση της περί αξιοποίησης του κλάδου Γραμματέων και Συμβούλων Επικοινωνίας και των Γραφείων Τύπου Εξωτερικού στο Υπουργείο Εξωτερικών ως της ορθολογικότερης επιλογής για την άσκηση ουσιαστικής δημόσιας πολιτικής στον τομέα της διεθνούς επικοινωνίας και δημόσιας διπλωματίας  της χώρας.