ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2010

Αξια τέκνα άξιων γονέων...

Σταύρος Ψυχάρης του Παναγιώτη, Παναγιώτης Ψυχάρης του Σταύρου, Γεώργιος Μπόμπολας του Φωτίου, Φώτιος Μπόμπολας του Γεωργίου και πάει λέγοντας. Πατεράδες και υιοί, σε πλήρη ανάτπυξη μετέχουν πλέον στο νέο ΔΣ του Τηλέτυπου ((MEGA) που συγκροτήθηκε σε σώμα και εξέλεξε Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ . Ηλία Ε. Τσίγκα και αντιπροέδρους Δ.Σ. τους κκ. Γεώργιο Β. Βαρδινογιάννη και Φώτιο Γ. Μπόμπολα.
Κατόπιν τούτου το Δ.Σ. της εταιρείας απαρτίζεται από τους κυρίους:
-Ηλία Τσίγκα του Ευσταθίου, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο,
-Γεώργιο Βαρδινογιάννη του Βαρδή, Αντιπρόεδρο,
-Φώτιο Μπόμπολα του Γεωργίου, Αντιπρόεδρο,
-Γεώργιο Αϊδίνη του Χρήστου, μέλος,
-Γεώργιο Μπόμπολα του Φωτίου, μέλος,
-Γεώργιο Προυσανίδη του Ιωάννου, μέλος,
-Σταύρο Ψυχάρη του Παναγιώτη, μέλος,
-Παναγιώτη Ψυχάρη του Σταύρου, μέλος.
Μη εκτελεστικά μέλη Δ.Σ. είναι οι κκ. Γεώργιος Βαρδινογιάννης, Γεώργιος Μπόμπολας, Φώτιος Μπόμπολας, Σταύρος Ψυχάρης και Παναγιώτης Ψυχάρης, ενώ οι κκ. Γεώργιος Αϊδίνης και Γεώργιος Προυσανίδης είναι κατά τα ορισθέντα και στη Γενική Συνέλευση ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Η θητεία του Συμβουλίου λήγει την 30.6.2011.
Υ.Γ. Το γνωρίζω οτι δεν ενδιαφέρει κανέναν αλλά κάτι πρέπει να αναρτήσουμε...