ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022

Το ΕΣΡ ζητά εξηγήσεις από τα κανάλια για μη αντικειμενική ενημέρωση στην πρώτη καραντίνα


Με τα γνωστά αντανακλαστικά του, δύο ολόκληρα χρόνια μετά την πρώτη καραντίνα, το ΕΣΡ καλεί τα ιδιωτικά κανάλια για εξηγήσεις σχετικά με την ενημέρωση που παρείχαν στους πολίτες την περίοδο αυτή. Συγκεκριμένα, την ερχόμενη Τρίτη 28 Ιουνίου έχουν κληθεί στην έδρα του ΕΣΡ στην Αμερικής 5 οι νομικοί εκπρόσωποι των τηλεοπτικών σταθμών Alpha, ANT1, Mega, Open, ΣΚΑΪ και Star, δηλαδή του συνόλου σχεδόν των ιδιωτικών καναλιών εθνικής εμβέλειας.
Το ΕΣΡ έχει ζητήσει από τα κανάλια να του παρέχουν διευκρινίσεις «σχετικά με ενδεχόμενη παραβίαση, κατά το χρονικό διάστημα από 11/3/2020 μέχρι 11/5/2020 της υποχρέωσης για παροχή αντικειμενικής ενημέρωσης και για τήρηση των αρχών της πολιτικής πολυφωνίας».
Σύμφωνα με το ΕΣΡ η υποχρέωση των υπό έλεγχο τηλεοπτικών σταθμών για την παροχή «αντικειμενικής ενημέρωσης και για τήρηση των αρχών της πολιτικής πολυφωνίας» επιβάλλεται από τις διατάξεις:
α) του άρθρου 15 παρ. 2 εδ. γ του Συντάγματος, το οποίο ορίζει: «Ο άμεσος έλεγχος του Κράτους … έχει ως σκοπό την αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων, …»,
β) του άρθρου 14 παρ. 9 εδ. β του Συντάγματος, το οποίο ορίζει: «Νόμος προβλέπει τα μέτρα και τους περιορισμούς που είναι αναγκαίοι για την πλήρη διασφάλιση της διαφάνειας και της πολυφωνίας στην ενημέρωση».
γ) του άρθρου 11 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ορίζει: «1. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης. Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει την ελευθερία γνώμης και την ελευθερία λήψης ή μετάδοσης πληροφοριών ή ιδεών, χωρίς την ανάμειξη δημοσίων αρχών και αδιακρίτως συνόρων. 2. Η ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και η πολυφωνία τους είναι σεβαστές».
δ) των άρθρων 1 παρ. 1 εδ. β και 6 παρ. 2 του Ν. 2328/1995, τα οποία ορίζουν: «Οι άδειες χορηγούνται για την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος και η χρήση τους συνιστά δημόσια λειτουργία. Οι σταθμοί στους οποίους χορηγούνται οι άδειες πρέπει να μεριμνούν για … την αντικειμενική ενημέρωση, τη διασφάλιση της πολυφωνίας, …».
ε) του άρθρου 3 παρ. 22 του Ν. 2328/1995, το οποίο ορίζει: «Οι τηλεοπτικοί σταθμοί στη συνολική διάρθρωση του προγράμματος και ιδίως των ειδησεογραφικών τους εκπομπών και των εκπομπών πολιτικού διαλόγου, έχουν την υποχρέωση να διασφαλίζουν την πολιτική πολυφωνία και την παρουσίαση των απόψεων των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για κάθε ζήτημα που καθίσταται αντικείμενο πολιτικής αντιδικίας».
στ) του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 4339/2015, το οποίο ορίζει: «Η παροχή υπηρεσιών επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής αποτελεί υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέροντος, … που συνίσταται στην παροχή στο κοινό τηλεοπτικών υπηρεσιών, βάσει προϋποθέσεων, όρων και διαδικασιών που διασφαλίζουν, αφενός, τη νομιμότητα, τη διαφάνεια, την πολιτική και πολιτισμική πολυμέρεια και πολυφωνία …».
ζ) του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3592/2007, το οποίο ορίζει: «Σκοπός των διατάξεων του παρόντος νόμου είναι η αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων».
η) του άρθρου 14 παρ. 1 εδ. α του Π.Δ. 77/2003, το οποίο ορίζει: «Τα δελτία ειδήσεων πρέπει να συντάσσονται με ακρίβεια, αντικειμενικότητα και τη μεγαλύτερη δυνατή πολυμέρεια. Η υποχρέωση αυτή κατισχύει κάθε, έστω και έμμεσης, επιχειρηματικής και οικονομικής εν γένει επιδίωξης του ραδιοφωνικού ή του τηλεοπτικού σταθμού».
θ) του άρθρου 3 του Π.Δ. 77/2003, το οποίο ορίζει: «Η ραδιοφωνία και η τηλεόραση πρέπει να αναγνωρίζουν και να σέβονται εμπράκτως τη διατύπωση διαφορετικών απόψεων και να υπερασπίζονται την ελευθερία μεταδόσεώς τους. Οι διαφορετικές απόψεις πρέπει να παρουσιάζονται έγκαιρα και με ίσους όρους» (Φ. 46 /2021).                                                 - από τo avgi.gr