ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Δευτέρα 21 Μαΐου 2018

Αυστηρός ο διευθύνων της ΕΡΤ με την «αγαπητή Μαρία»

Aκόμη περιμένουμε...

«Εάν έχετε στείλει προτάσεις θα τεθούν υπόψη της Επιτροπής Σύνταξης του νέου σχεδίου του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της ΕΡΤ Α.Ε., η οποία θα αποφασίσει σχετικά». Αυτό αναφέρει στην απαντητική του επιστολή προς την πρόεδρο της ΕΣΗΕΑ Μαρία Αντωνιάδου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΤ Βασίλης Κωστόπουλος.
Σχετικά  με το αίτημα της ΕΣΗΕΑ για επαναδιαπραγμάτευση του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού, ο Β. Κωστόπουλος θυμίζει στην «αγαπητή Μαρία»:..
"Σας ζήτησα το αυτονόητο και το μοναδικό, όπως προκύπτει από το έννομο συμφέρον του σωματείου σας, δηλαδή να μας υποβάλετε μέχρι σήμερα 14.5.2018 σχέδιο Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας μεταξύ ΕΡΤ Α.Ε. και ΕΣΗΕΑ, πράγμα το οποίο δεν πράξατε. Η ΕΡΤ Α.Ε. παρά ταύτα θα αναμείνει την αποστολή του παραπάνω σχεδίου μέχρι τέλος του τρέχοντος μηνός Μαΐου, διαφορετικά θα σας υποβάλει δικό της σχέδιο με όλες από το γεγονός αυτό συνέπειες".

 Αναλυτικά το κείμενο της επιστολής που απέστειλε προς την Πρόεδρο της ΕΣΗΕΑ Μαρία Αντωνιάδου ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΤ Α.Ε. Βασίλης Κωστόπουλος:
«κ. Πρόεδρε,
Αγαπητή Μαρία,

Σ’ ευχαριστώ για την από 11.5.2018 επιστολή σας, με την οποία και για τους λόγους που αναφέρετε σ’ αυτή ζητείτε επαναδιαπραγμάτευση του ήδη ψηφισθέντος από τις 20 Απριλίου 2018 Οργανογράμματος της ΕΡΤ Α.Ε. και του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού της εταιρίας, που κι αυτός εγκρίθηκε  (ως προς τις ρυθμίσεις που προτάθηκαν) στις 7 Μαΐου 2018.
Σε σχέση με το αίτημά σας για επαναδιαπραγμάτευση του Οργανογράμματος ή ορθότερα του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της ΕΡΤ Α.Ε., πρέπει να γνωρίζεις ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ Α.Ε., με την υπ. αριθμ. 160/20.4.2018 απόφασή του, ενέκρινε ήδη κατά πλειοψηφία το σχετικό σχέδιο που πρότεινε η Επιτροπή Σύνταξης αυτού.
Πέραν όμως αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, με την ίδια παραπάνω απόφασή του, επιθυμώντας να ανταποκριθεί στις προθέσεις όσων επιθυμούν να συμβάλλουν, προς το συμφέρον των εργαζομένων και της εταιρίας γενικότερα, στη σύνταξη του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της ΕΡΤ Α.Ε. αποφάσισε να δεχθεί, έως τις 30 Απριλίου 2018, συγκεκριμένες προτάσεις για τροποποιήσεις, για απαλείψεις άρθρων, για προσθήκες κλπ υπό τον απαράβατο όρο ότι θα είναι σύμφωνες με το πνεύμα, τις αρχές και τη φιλοσοφία του ψηφισθέντος Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της ΕΡΤ Α.Ε. Οι προτάσεις αυτές θα τεθούν υπόψη της Επιτροπής Σύνταξης του νέου σχεδίου του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της ΕΡΤ Α.Ε., η οποία θα αποφασίσει σχετικά. Το τελικό δε σχέδιο, που θα διαμορφωθεί από την παραπάνω Επιτροπή, θα τεθεί υπόψη του ΔΣ σε επόμενη συνεδρίαση για να εγκριθεί. Εάν λοιπόν έχετε υποβάλει σχετικές προτάσεις, όπως παραπάνω αναφέρεται, αυτές θα ληφθούν υπόψη από την αρμόδια Επιτροπή και θα ενημερωθείτε σχετικά.
Σε σχέση με το δεύτερο αίτημά σας για επαναδιαπραγμάτευση του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού, του οποίου ένα μέρος αυτής έχει ήδη ψηφισθεί από το Διοικητικό μας Συμβούλιο και προκειμένου η οποιαδήποτε διαβούλευση να καθίσταται αναγκαία προκειμένου οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις να περιλαμβάνουν τους όρους και τις συνθήκες εργασίας των δημοσιογράφων, σας απέστειλα την από 8 Μαΐου 2018 (και υπ. αριθμ. 640/08.05.2018) επιστολή μου, με την οποία σας ζήτησα το αυτονόητο και το μοναδικό, όπως προκύπτει από το έννομο συμφέρον του σωματείου σας, δηλαδή να μας υποβάλετε μέχρι σήμερα 14.5.2018 σχέδιο Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας μεταξύ ΕΡΤ Α.Ε. και ΕΣΗΕΑ, πράγμα το οποίο δεν πράξατε. Η ΕΡΤ Α.Ε. παρά ταύτα θα αναμείνει την αποστολή του παραπάνω σχεδίου μέχρι τέλος του τρέχοντος μηνός Μαΐου, διαφορετικά θα σας υποβάλει δικό της σχέδιο με όλες από το γεγονός αυτό συνέπειες».