ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2015

Ο Νίκος Παππάς αποφασίζει για την ΕΡΤ

Ποιες είναι οι αρμοδιότητες του υπουργού Επικρατείας

Με απόφαση του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, που δημοσιευτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι αρμοδιότητες του υπουργού Επικρατείας Νίκου Παππά.
Συγκεκριμένα, ο Ν. Παππάς αναλαμβάνει όλες τις αρμοδιότητες που αφορούν τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Προβολής, την εποπτεία των νομικών προσώπων και φορέων που υπάγονται σε αυτές καθώς και τα θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης.
Επίσης, ο Ν. Παππάς αναλαμβάνει την αρμοδιότητα να συνδράμει τον Πρωθυπουργό στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής και στην εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού και της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης.
Στις αρμοδιότητες του υπουργού Επικρατείας περιλαμβάνονται επίσης:..
• οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες και η νομοθετική πρωτοβουλία
• η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων
• η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα
• η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων από κοινού με συναρμόδιους υπουργούς, αναπληρωτές υπουργούς και υφυπουργούς.