ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Πέμπτη 1 Μαΐου 2014

Η επανέκδοση του Επενδυτή και ο ενοικιαστής Κουρτάκης

Λάβαμε και δημοσιεύουμε mail με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των απλήρωτων εργαζομένων στην εφημερίδα «Επενδυτής» που βρίσκεται εκτός κυκλοφορίας από τον περασμένο Δεκέμβριο. Το κείμενο επιβεβαιώνει ότι η Γ.Σ. των μετόχων της DBAS υιοθέτησε πρόταση επανέκδοσης της εφημερίδας μέσω ενοικίασης του τίτλου σε εταιρία συμφερόντων του εκδότη των Παραπολιτικών Γιάννη Κουρτάκη, ο οποίος θα αναλάβει και τις υποχρεώσεις έναντι των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι  με τη σειρά τους βάζουν όρους και ζητούν την συμμετοχή τους στο στάδιο των διαβουλεύσεων (μέσω των δικηγόρων και των εκπροσώπων τους) για την τελική διαμόρφωση.. των συμφωνητικών στα οποία θα αποτυπώνεται η υλοποίηση των συγκεκριμένων δεσμεύσεων όπως εξατομικεύονται για κάθε εργαζόμενο στην εφημερίδα. Επίσης οι εργαζόμενοι ζητουν την συναινετική και από κοινού από τα τρία μέρη (DBAS, Γ. Κουρτάκης, εργαζόμενοι) επιλογή του νομικού πλαισίου των εγγυήσεων υλοποίησης της συμφωνίας.

Αναλυτικά η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης:
"Η Γ.Σ. των εργαζομένων της εφημερίδας «Επενδυτής», αφού συζήτησε πάνω στις πρόσφατες εξελίξεις, κατέληξε στα εξής:
1. Επιβεβαιώνει το πλαίσιο της καταρχήν άτυπης συμφωνίας για τον τρόπο επανέκδοσης της εφημερίδας και ικανοποίησης των αιτημάτων μας, όσον αφορά την εξόφληση των δεδουλευμένων, την αποζημίωση όσων αποχωρήσουν, την δέσμευση ότι θα απασχοληθούν όλοι όσοι / όσες
δηλώσουν ότι επιθυμούν να παραμείνουν στην εφημερίδα και τους όρους της απασχόλησής τους.
2. Θεωρούμε ότι από την στιγμή που η εταιρία DBAS εκπροσωπείται πλέον νόμιμα (λειτουργία Γ.Σ. μετόχων, ανάδειξη νέου Δ.Σ.), διαμορφώνονται προϋποθέσεις για εξομάλυνση της κρίσης που κρατάει την εφημερίδα εκτός κυκλοφορίας από τον περασμένο Δεκέμβριο και τους εργαζομένους
απλήρωτους επί πολλούς μήνες.
3. Με δεδομένο ότι η Γ.Σ. των μετόχων της DBAS υιοθέτησε πρόταση επανέκδοσης της εφημερίδας μέσω ενοικίασης του τίτλου σε εταιρία συμφερόντων του κυρίου Γ. Κουρτάκη, ο οποίος θα αναλάβει και τις υποχρεώσεις έναντι των εργαζομένων για την τελική διαμόρφωση και συγκεκριμενοποίηση των όρων της συμφωνίας αλλά και των όρων που θα διασφαλίζουν την υλοποίησή της, οι εργαζόμενοι ζητούν:
• Την συμμετοχή τους στο στάδιο των διαβουλεύσεων (μέσω των δικηγόρων και των εκπροσώπων τους) για την τελική διαμόρφωση των συμφωνητικών στα οποία θα αποτυπώνεται η υλοποίηση των συγκεκριμένων δεσμεύσεων όπως εξατομικεύονται για κάθε εργαζόμενο στην εφημερίδα.
• Την συναινετική και από κοινού από τα τρία μέρη (DBAS, Γ. Κουρτάκης, εργαζόμενοι) επιλογή του νομικού πλαισίου των εγγυήσεων υλοποίησης της συμφωνίας αυτής.
Η Γ.Σ. των εργαζομένων της εφημερίδας «Επενδυτής»"