ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Παρασκευή 16 Μαΐου 2014

Οι 9 «απείθαρχοι» συνταξιούχοι του ΕΔΟΕΑΠ

Οι αποφάσεις για τον έλεγχο νομιμότητας καταβολής των συντάξεων

Στον ΕΔΟΕΑΠ και  στο διάστημα από 16 Σεπτεμβρίου έως 6 Δεκεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε απογραφή συνταξιούχων προκειμένου να διακριβωθεί κατά πόσο οι συντάξεις καταβάλλονται νομίμως και σε ζώντες ασφαλισμένους, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αλλά κυρίως με στόχο να διασφαλιστούν τα συμφέροντα όλων των μελών-μετόχων του Οργανισμού.
Στην απογραφή η συμμετοχή των ασφαλισμένων ήταν σχεδόν καθολική καθώς προσήλθαν 1748 Ασφαλισμένοι από τους 1760, προσκομίζοντας όλα τα στοιχεία που ζητήθηκαν.
Ωστόσο εννιά μέλη-μέτοχοι συνταξιούχοι του ΕΔΟΕΑΠ, δεν ολοκλήρωσαν την απογραφή καθώς δεν προσκόμισαν εκκαθαριστικό σημείωμα παρ ότι, ενημερώθηκαν  με σειρά επιστολών (ακόμα και με.. 
εξατομικευμένες υπενθυμίσεις ), με συνέπεια να ανασταλεί η καταβολή της επικούρησής τους, όπως είχε αποφασίσει το ΔΣ και τους είχε γνωστοποιηθεί. Τέσσερις μάλιστα εξ αυτών προσέφυγαν κατά του ΕΔΟΕΑΠ στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Η Αρχή αφού εξέτασε την καταγγελία των τεσσάρων μελών-μετόχων και έλαβε υπ’  όψιν της τις θέσεις τους και τις θέσεις του ΕΔΟΕΑΠ, εξέδωσε την απόφαση 51/2014 το πλήρες κείμενο της οποίας μπορείτε να το διαβάσετε πατώντας εδώ.
Το ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ κατά τη συνεδρίαση της 14ης Μαΐου 2014, αποφάσισε ομόφωνα σε ότι αφορά στους εννιά ασφαλισμένους να εφαρμόσει πλήρως τις συστάσεις της Αρχής και να τους καλέσει να προσκομίσουν ή να επιδείξουν στην αρμόδια υπάλληλο για τον έλεγχο, Τομεάρχη του Τομέα Ασφάλισης ή το εκκαθαριστικό τους ή τη φορολογική τους δήλωση με τα συγκεκριμένα σημεία που απαιτούνται για τον έλεγχο διαγράφοντας εάν το επιθυμούν όλα τα υπόλοιπα ή  να προσκομίσουν βεβαίωση από την ΔΟΥ ώστε να ολοκληρωθεί ο έλεγχος.
Επίσης εφαρμόζοντας τις αποφάσεις της Αρχής, αποφάσισε να διατηρηθούν μόνο τα απαραίτητα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων για τους συνταξιούχους κάτω των 55 ετών αλλά και όσων λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του άλλου συζύγου, ενώ τα μη απαραίτητα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων όλων των ασφαλισμένων θα καταστραφούν ή θα διαγραφούν κατά περίπτωση βάσει των συστάσεων της Αρχής.
Επισημαίνεται ότι όπως ενημέρωσε ο ΕΔΟΕΑΠ την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με συμπληρωματικό έγγραφο, θα πρέπει να ελεγχθούν από τον Οργανισμό στοιχεία τα οποία έχουν συλλεγεί από το ΦΕΚ. Με βάση τα στοιχεία αυτά θα διερευνηθεί η νομιμότητα καταβολής επικουρικής σύνταξης λόγω απασχόλησης σε ηλικία κάτω των 55 ετών, περίπτωση για την οποία υφίσταται υπό προϋποθέσεις αναστολή καταβολής της επικουρικής σύνταξης, σύμφωνα με τις μνημονευόμενες στην απόφασης της Αρχής διατάξεις νόμων.
Το ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ,  οφείλει να επισημάνει ότι στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που διανύουμε, πρώτο και κύριο μέλημά του αποτελεί η προστασία των συμφερόντων όλων των μελών-μετόχων του οργανισμού και η πιστή εφαρμογή των νόμων. Στο πλαίσιο αυτό αποτελεί βασική προτεραιότητα η διεξαγωγή ελέγχων σε όλα τα επίπεδα, ώστε να περιοριστεί η οικονομική αιμορραγία του Οργανισμού και να αποφεύγονται καταχρηστικές συμπεριφορές.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.                                                                      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
ΠΑΝΟΣ ΣΟΜΠΟΛΟΣ                                                                  ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ