ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2014

Επιδομα αφερεγγυότητας από τον ΟΑΕΔ στους δημοσιογράφους του Alter

O Oργανισμός Απασχολήσης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) με την αρ. 508/7/18-2-2014 απόφασή του δέχεται την καταβολή του επιδόματος αφερεγγυότητας σε όλους τους πρώην εργαζόμενους δημοσιογράφους στον τηλεοπτικό σταθμό «ALTER ».
Το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ έκανε δεκτή την άποψη ότι οι δημοσιογράφοι αποτελούν ειδική κατηγορία εργαζομένων, δεδομένου ότι το δημοσιογραφικό επάγγελμα δεν είναι συνυφασμένο με την αποκλειστικότητα, που επιφέρει η ιδιότητα του υπαλλήλου, όπως οι λοιποί εργαζόμενοι. Ο δημοσιογράφος μπορεί να εργάζεται σε διάφορα μέσα χωρίς περιορισμό.
Συνεπώς, καθώς ο σκοπός του επιδόματος αφερεγγυότητας είναι εντελώς διαφορετικός από αυτόν.. 
του επιδόματος ανεργίας και αφορά στην αδυναμία του εργοδότη να καταβάλλει τον συμφωνημένο μισθό λόγω αφερεγγυότητας, το γεγονός ότι κάποιοι δημοσιογράφοι ενδεχομένως είχαν άλλη εργασία κατά το επίδικο χρονικό διάστημα 28.6.2012-28.12.2012, δεν επηρεάζει την καταβολή του σχετικού επιδόματος σε αυτούς.
Το επίδομα αφερεγγυότητας πρόκειται να καταβληθεί αμέσως στους δημοσιογράφους που έχουν ήδη προσκομίσει στον ΟΑΕΔ τα σχετικά δικαιολογητικά.