ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2013

Ποιοι μιντιάρχες κρύβονται για το φόβο του αυτοφώρου;

Πολλοί είναι οι εκδότες που χρωστάνε τα δεδουλευμένα πολλών μηνών στους εργαζόμενους που απασχολούν στα Μέσα που κατέχουν ενώ δεν έχουν καταβάλει ούτε το Δώρο των Χριστουγέννων.
Είναι όλοι τους γνωστοί και μη εξαιρετέοι και οι περισσότεροι από αυτούς κρύβονται -όχι στα σπίτια τους- καθώς η μη καταβολή του Δώρου Xριστουγέννων συνιστά ποινικό αδίκημα, το οποίο διώκεται κατά τη διαδικασία του αυτοφώρου, ύστερα από σχετική μήνυση.
Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στα ΜΜΕ, στα οποία δεν έχει καταβληθεί το δώρο μέχρι και την 21η Δεκεμβρίου καλούνται όπως ενημερώσουν..
άμεσα το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Νομική Υπηρεσία της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών.
Για το Δώρο Χριστουγέννων στους εργαζόμενους η Υπουργική Απόφαση 19040/1981, όπως ισχύει σήμερα, ορίζει ότι:
- Το Δώρο καταβάλλεται από τον εργοδότη προς τους εργαζόμενους μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου.
- Το επίδομα καταβάλλεται ολόκληρο, δηλαδή ένας πλήρης μισθός, εφόσον η σχέση εργασίας διήρκεσε ολόκληρη τη χρονική περίοδο από 1η Μαΐου μέχρι 31 Δεκεμβρίου.
- Εάν η σχέση εργασίας διήρκεσε λιγότερο, καταβάλλονται 2/25 του μηνιαίου μισθού για κάθε 19 ημέρες εργασίας.
- Το Δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται επί των πράγματι καταβαλλομένων αποδοχών κατά την 10η Δεκεμβρίου, προσαυξάνεται δε με τη νόμιμη κατά Κυριακές και αργίες εργασία, ως και τη νόμιμη υπερωριακή και νυχτερινή εργασία, εφόσον παρέχονται κατά τρόπο τακτικό και μόνιμο.
- Δώρο δικαιούνται αναλόγως του αριθμού των ημερών εργασίας τους όσοι εργάστηκαν τη χρονική περίοδο από 1ης Μαΐου μέχρι 31 Δεκεμβρίου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.
- Στον εργάσιμο χρόνο συνυπολογίζεται ο χρόνος αποχής από την εργασία των γυναικών προ και μετά τον τοκετό, ενώ οι εργαζόμενοι που ήταν ασθενείς δικαιούνται του Δώρου ανάλογα με τη διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης, αφού όμως αφαιρεθούν οι ημέρες ασθενείας, για τις οποίες έλαβαν επίδομα ασθενείας.
- Δώρο Χριστουγέννων δικαιούνται και όσοι από τους συναδέλφους βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας.