ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2011

Η ΔΕΗ δίνει 12 εκατ. για την ανάδειξη αναδόχου «διαφημιστικής εταιρείας-συμβούλου»!

ΚΑΙ ΑΛΛΑ 2 ΕΚΑΤ. ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΗΣ «ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ!..

Λεφτά υπάρχουν! Οπως ανακοινώθηκε αρμοδίως, η ΔΕΗ προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου «διαφημιστικής εταιρείας-συμβούλου», με συνολικό προϋπολογισμό 12.000.000 ευρώ! Και τι θα κάνει ο ανάδοχος; Σύμφωνα με την προκήρυξη, θα αναλάβει για δύο χρόνια αφ' ενός την επικοινωνιακή προβολή της ΔΕΗ σε εταιρικό επίπεδο και αφ' ετέρου τη διαφημιστική προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών της. Η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης να αυξήσει τον προϋπολογισμό των 12.000.000 ευρώ κατά 30 % ή να τον μειώσει κατά 50% ανάλογα με τις πραγματικές της ανάγκες. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών ορίστηκε η 9η Δεκεμβρίου.
Λεφτά υπάρχουν, νούμερο δύο! Κάτι μέρες πριν λήξει η προθεσμία της ΔΕΗ, στις 22 Νοεμβρίου, πρέπει να έχουν υποβληθεί οι προσφορές για τη δημοσιότητα της «Ψηφιακής Σύγκλισης». Για την επιλογή αναδόχου, αν θέλω να είμαι συγκεκριμένος, σχετικά με το έργο «Δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ». Σε απλά ελληνικά, αυτό..μας κάνει σχεδιασμό, οργάνωση, υλοποίηση, παρακολούθηση, καταγραφή και αξιολόγηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ενεργειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης καθώς και δράσεων προβολής και δημοσιότητας. Πόσο θα κοστίσει; Μόλις 2.000.000 ευρώ, συμπεριλαμβάνομένου του ΦΠΑ.
Μετά από τέτοια ποσά, τα 150.000 ευρώ για υπηρεσίες Δημοσίων Σχέσεων του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (κέρδισε τον διαγωνισμό η V+Ο Communication) φαντάζουν μάλλον αστεία...

πό τα Μέσα & media του Χρήστου Ξανθάκη / Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία