ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2020

Απαγορεύεται η χορηγία σε ειδησεογραφικά προγράμματα και προγράμματα επικαιρότητας

Τι αλλάζει και τι θα ισχύει με τη διαφήμιση στα ΜΜΕ

Σε διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου "Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της τροποποιημένης με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1808 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2018, Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2010 για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων και άλλες διατάξεις.. αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης".
Tο e-tetradio «αποκρυπτογραφεί» το τι αλλάζει και τι ισχύει με τη διαφήμιση στα ΜΜΕ:
Η τοποθέτηση προϊόντος επιτρέπεται σε όλες τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων. Η τοποθέτηση προϊόντος απαγορεύεται σε ειδησεογραφικά προγράμματα και προγράμματα επικαιρότητας, προγράμματα για θέματα καταναλωτών, προγράμματα θρησκευτικού περιεχομένου και παιδικά προγράμματα.
 Απαγορεύεται η χορηγία σε ειδησεογραφικά προγράμματα και προγράμματα επικαιρότητας. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η χορηγία στα δελτία καιρού και στα αθλητικά δελτία.
 Τα διαφημιστικά μηνύματα ή τα μηνύματα τηλεπώλησης που παρεμβάλλονται κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων δεν πρέπει να θίγουν την ακεραιότητα αυτών, λαμβάνοντας υπόψη τις φυσικές παύσεις, τη διάρκεια και τη φύση του προγράμματος, καθώς και τα δικαιώματα των δικαιούχων.
 Η μετάδοση τηλεοπτικών ταινιών, εκτός των σειρών αυτοτελών επεισοδίων, των τηλεοπτικών σειρών σε συνέχειες και των ντοκιμαντέρ, κινηματογραφικών έργων και ειδησεογραφικών προγραμμάτων είναι δυνατόν να διακόπτεται για διαφημιστικά μηνύματα ή/και μηνύματα τηλεπώλησης μία (1) φορά για κάθε προγραμματισμένη χρονική περίοδο τουλάχιστον τριάντα (30) λεπτών.
 Απαγορεύεται η παρεμβολή διαφημιστικών μηνυμάτων και μηνυμάτων τηλεπώλησης κατά τη διάρκεια θρησκευτικών τελετών.
 Απαγορεύεται η μετάδοση τηλεοπτικών διαφημίσεων, μηνυμάτων και χρονοθυρίδων τηλεπώλησης και αγγελιών ερωτικού περιεχομένου μεταξύ των ωρών 06:00 και 01:00 της επομένης.
 Η αναλογία του χρόνου μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων και μηνυμάτων τηλεπώλησης δεν πρέπει να υπερβαίνει:
α) κατά το χρονικό διάστημα από τις 6:00 έως τος 18:00, το 20% του χρονικού αυτού διαστήματος,
β) κατά το χρονικό διάστημα από τις 18:01 έως τις 00:00 το 20% του χρονικού αυτού διαστήματος.
Δεν προσμετρώνται στον παραπάνω χρόνο:
α) τα κοινωνικά μηνύματα,
β) οι ανακοινώσεις του τηλεοπτικού οργανισμού που αναφέρονται στα δικά του προγράμματα και τα παρεπόμενα προϊόντα που προέρχονται άμεσα από αυτά ή στα προγράμματα και τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων άλλων οντοτήτων που ανήκουν στον ίδιο όμιλο συμφερόντων μέσων επικοινωνίας, καθώς και αυτές των επιχειρήσεων του ιδίου ομίλου συμφερόντων που δραστηριοποιούνται σε οπτικοακουστικές ενημερωτικές ή ψυχαγωγικές υπηρεσίες, και μέσω του διαδικτύου, στην παραγωγή και διανομή μουσικών και οπτικοακουστικών έργων, και την τεχνική κατάρτιση για παροχή υπηρεσιών στους ανωτέρω κλάδους,
γ) οι ανακοινώσεις χορηγίας,
δ) οι τοποθετήσεις προϊόντος,
ε) τα ουδέτερα πλαίσια μεταξύ συντακτικού περιεχομένου και τηλεοπτικών διαφημιστικών μηνυμάτων ή μηνυμάτων τηλεπώλησης και μεταξύ μεμονωμένων τηλεοπτικών μηνυμάτων.
  Οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις επιβάλλεται να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) να αναγνωρίζονται εύκολα ως τέτοιες,
β) να μην χρησιμοποιούν τεχνικές που απευθύνονται στο υποσυνείδητο.
 Οι συγκεκαλυμμένες οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις απαγορεύονται.
  Απαγορεύονται όλες οι μορφές οπτικοακουστικών εμπορικών ανακοινώσεων που αφορούν:
α) σε τσιγάρα και άλλα προϊόντα καπνού, καθώς και ηλεκτρονικά τσιγάρα και περιέκτες επαναπλήρωσης,
β) σε φαρμακευτικά προϊόντα και θεραπευτικές αγωγές που διατίθενται μόνο με ιατρική συνταγή στην Ελλάδα,
γ) σε πυροβόλα όπλα.
 Οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις αλκοολούχων ποτών απαγορεύεται να απευθύνονται ειδικά σε ανήλικους και να ενθαρρύνουν την υπέρμετρη κατανάλωση των ποτών αυτών