ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019

Τουλάχιστον 3,5 ώρες την ημέρα οι Έλληνες στο Διαδίκτυο

Κάτι παραπάνω από στενή είναι πλέον η σχέση του Έλληνα με το Διαδίκτυο. Εννέα στους δέκα πολίτες στην Ελλάδα (το 88%), ηλικίας 13-74 ετών, επισκέπτονται το Διαδίκτυο καθημερινά. Στα μεγάλα αστικά κέντρα και ειδικότερα στην Αθήνα η χρήση του Διαδικτύου είναι σχεδόν καθολική, καθώς η διείσδυση ξεπερνά το 92%.
Αν και οι νεαρότερες ηλικιακές ομάδες σαφώς και έχουν στενότερη σχέση με τον παγκόσμιο ιστό,
αυξανόμενο βαίνει -και στην Ελλάδα- το ποσοστό των ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας, που κάνει χρήση του Διαδικτύου. Το ποσοστό της ηλικιακής ομάδας 65-74 ετών, που χρησιμοποιεί το Internet έχει αυξηθεί σημαντικά την τελευταία διετία, φθάνοντας το 54% τον Δεκέμβριο του 2018 έναντι 39% τον Μάρτιο του 2017.
Όσον αφορά τον καθημερινό χρόνο που απορροφά από την καθημερινότητα το Διαδίκτυο, σύμφωνα με τα «Focus on Tech Life tips» της Focus Bari, οι Έλληνες αφιερώνουν στο Internet περίπου 3,5 ώρες την ημέρα. Στις μικρότερες ηλικίες μάλιστα (18-34 ετών) ο μέσος όρος χρήσης του Internet ξεπερνά τις 4 ώρες ημερησίως, ενώ στις μεγάλες ηλικίες (65-74 ετών) πέφτει στις 2,2 ώρες. Πώς περνούν, όμως, την ώρα τους στο Διαδίκτυο οι Έλληνες χρήστες; Η έρευνα απαντά ότι ένα μεγάλο τμήμα του διαδικτυακού χρόνου δαπανάται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. - πηγή: sepe