ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2015

Να γιατί οι ολιγάρχες των media πολεμούν τον ΣΥΡΙΖΑ

Ελέγχους για την προέλευση της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων ΜΜΕ και προκήρυξη διαγωνισμού από μηδενική βάση για τις άδειες λειτουργίας των καναλιών, προβλέπει το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο της καταπολέμησης της μεγάλης διαφθοράς και της διαπλοκής
Οπως αναφέρεται σχετικά ο ΣΥΡΙΖΑ θα σπάσει το τρίγωνο της διαπλοκής μεταξύ πολιτικών κομμάτων – οικονομικής ολιγαρχίας/ιδιοκτητών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Τραπεζών (ευεξήγητο λοιπόν γιατί τον πολεμούν οι ολιγάρχες των media).
- Για τα πολιτικά κόμματα ο ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύεται:
* Να αναμορφώσει το πλαίσιο του τραπεζικού δανεισμού των κομμάτων, με τη θέσπιση ανώτατου ορίου δανεισμού, απαγόρευση του μακροπρόθεσμου δανεισμού και γενική απαγόρευση δανειοδότησης πάνω από ένα μικρό μέρος της κρατικής χρηματοδότησης
* Να προωθήσει τον πλήρη έλεγχο και διαφάνεια για τα οικονομικά των κομμάτων
- Για τα ΜΜΕ ο ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύεται οτι θα προχωρήσει σε:..

* Αμεση ενεργοποίηση των διατάξεων των νόμων, οι οποίες:
(α) επιτρέπουν στην Τράπεζα της Ελλάδος ή στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές να διενεργούν ελέγχους για την προέλευση της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων ενημέρωσης, και
(β) ισχύουν για όλες τις Ανώνυμες Εταιρείες και προβλέπουν ότι μια ζημιογόνα επιχείρηση δεν είναι δυνατόν να λειτουργεί επ’ αόριστον χωρίς να ανακεφαλαιοποιείται.
* Προκήρυξη από μηδενική βάση διαγωνισμού για τις άδειες λειτουργίας ΜΜΕ.