ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2014

Τι λέει η ΝΕΡΙΤ για τη «λίστα»

 Τεράστιο θέμα αξιοπιστίας εγείρεται μετά την δημοσίευση της λίστας επιτυχόντων δημοσιογράφων κι όχι μόνο, της ΝΕΡΙΤ στο διαδίκτυο και την απόσυρσή της μέσα σε λίγα λεπτά! Για το θέμα η ΝΕΡΙΤ απάντησε με ανακοίνωσή της:

Σχετικά με δημοσιεύματα σε ιστολόγια περί των «αποτελεσμάτων» της προκήρυξης για την πλήρωση 132 θέσεων δημοσιογράφων και 224 θέσεων καλλιτεχνικών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, η διοίκηση της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. επισημαίνει τα ακόλουθα:
Στην παρούσα φάση επεξεργασίας των στοιχείων από τον τεχνικό σύμβουλο, δεν υφίσταται καν ο προβλεπόμενος στην Προκήρυξη προσωρινός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων, ο οποίος θα καταρτισθεί μετά την επαλήθευση των στοιχείων που δήλωσαν οι υποψήφιοι στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωσή τους.
Η επαλήθευση αυτή θα γίνει με βάση τα στοιχεία που θα κληθούν να υποβάλουν όλοι ανεξαιρέτως οι υποψήφιοι, προκειμένου να τεκμηριώσουν τόσο τα τυπικά τους προσόντα όσο – ιδίως – την..
προηγούμενη εμπειρία τους, σε θέση αντίστοιχη με αυτή για την οποία έχουν υποβάλει υποψηφιότητα, επισυνάπτοντας σε ειδική ηλεκτρονική φόρμα, με επαρκή πεδία και χωρητικότητα, ψηφιακά (σκαναρισμένα) αντίγραφα αποδεικτικών των προσόντων που δήλωσαν στην αίτησή τους.
Ο πίνακας που δημοσιεύουν διάφορα ιστολόγια καταρτίσθηκε μηχανογραφικά, βάσει των δηλωθέντων από τους υποψηφίους προσόντων, και εγκαταστάθηκε σε δοκιμαστικό περιβάλλον. Η δε δημοσιοποίησή του είναι προϊόν προσπέλασης στο δοκιμαστικό περιβάλλον από μη εξουσιοδοτημένους τρίτους.
Η ΝΕΡΙΤ έχει αποδείξει έμπρακτα από τα πρώτα της κιόλας βήματα, ότι όλες οι διαδικασίες της γίνονται με τρόπο ανοικτό, διαφανή, με σεβασμό στο θεσμικό της ρόλο και στην ελληνική κοινωνία, πάντοτε με τη χρήση συγκεκριμένων μεθόδων και αυστηρά καθορισμένων κριτηρίων. Είναι συνεπώς αυτονόητο, ότι αμέσως μετά την επαλήθευση/ τεκμηρίωση των μορίων, ο προσωρινός πίνακας κατάταξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΝΕΡΙΤ, προκειμένου να ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στην Προκήρυξη.
Η διοίκηση της ΝΕΡΙΤ ερευνά το θέμα, για τον εντοπισμό των υπευθύνων της συγκεκριμένης ενέργειας. Είναι πάντως προφανές, ότι τόσο αυτοί, όσο και όποιοι τροφοδοτούν τη σχετική παραφιλολογία, όχι μόνο δεν θέλουν να συμβάλουν στην εξέλιξη αυτής της διαφανούς και ανοικτής διαδικασίας αλλά, αντιθέτως, καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να την υπονομεύσουν και να την ακυρώσουν. Από πλευράς μας, δεσμευόμαστε ότι οι προσπάθειές τους θα αποτύχουν και η διαδικασία θα συνεχισθεί απρόσκοπτα.