ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2013

Καθημερινή: μείωση κι αύξηση κεφαλαίου κατά 9 εκατ. ευρώ

Σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 9 εκατ. ευρώ με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων προχωρεί η Καθημερινή ΑΕ. Προηγουμένως όμως θα πραγματοποιηθεί συνένωση των μετοχών (reverse split) και θα ακολουθήσει μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, μέσω μείωση της ονομαστικής τιμής της μετοχής κατά 9,18 εκατ. ευρώ με στόχο να συμψηφιστούν ισόποσες ζημίες.
Ειδικότερα, στην έκτακτη γενική συνέλευση που έχει συγκαλέσει η εταιρεία στις 9 Ιανουαρίου του 2014 οι μέτοχοι θα κληθούν να αποφασίσουν τα εξής:
1) Αύξηση της ονομαστικής τιμής της μετοχής από 0,60 ευρώ σε 3 ευρώ με ταυτόχρονη συνένωση.. 
και μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών (reverse split) με αναλογία 5 παλαιές μετοχές για κάθε μία νέα κοινή μετοχή, ήτοι από 17.000.000 σε 3.400.000 με τοχές.
2)  Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 9,18 εκατ ευρώ μέσω της μείωσης της ονομαστικής τιμής της μετοχής από 3 ευρώ σε 0,30 ευρώ, ώστε να συμψηφιστούν ισόποσες σωρρευτικές ζημίες
3)  Την άντληση κεφαλαίων έως του ποσού των 9 εκατ. ευρώ μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων.