ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2013

Οι πιέσεις της τρόικας και τι απαντάει ο Γ. Βρούτσης για το αγγελιόσημο

Πριν από ένα μήνα, στις αρχές Σεπτεμβρίου, κατατέθηκε ερώτηση στη Βουλή προς τους Υπουργούς Οικονομικών, Εργασίας και Επικρατείας, σχετικά με τις διαθέσεις και τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στην τρόικα που επιμένει να απαιτεί κατάργηση του αγγελιόσημου. Ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης απάντησε ότι «δεν είναι στις προθέσεις του Υπουργείου (Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας) η περαιτέρω μείωση των εσόδων του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ».
Θυμίζουμε ότι πέρυσι το Νοέμβριο είχε προβλεφθεί πως τα Ταµεία που λειτουργούν µε τη µορφή ν.π.ι.δ. και είναι πιθανό να στηρίζονται οικονοµικά µε τη θέσπιση υπέρ αυτών κοινωνικών πόρων (π.χ. Ε∆ΟΕΑΠ) θα αποτελέσουν αντικείμενο ξεχωριστής ρύθμισης. Τότε μάλιστα είχαν εξαιρεθεί από την ένταξή τους στον ΕΟΠΥΥ και προβλεπόταν πως για τα εν λόγω Ταµεία αναμένεται ρύθμιση προκειµένου να εξορθολογιστεί ο τρόπος χρηµατοδότησής τους, ιδίως µέσω της κατάργησης τυχόν προβλεπόµενων κοινωνικών πόρων...
Ακολουθεί όλόκληρο το κείμενο της επιστολής- απάντησης του Γιάννη Βρούτση στην ερώτηση που.. κατατέθηκε στη Βουλή στις 3 Σεπτεμβρίου του 2013 από τους βουλευτές Γιάννη Δημαρά και Γαβριήλ Αβραμίδη:
«Το αγγελιόσημο, θεσπίστηκε πριν από αρκετές δεκαετίες για κοινωνικοασφαλιστικούς σκοπούς ως ποσοστό από 16% ως 21,5% των εσόδων των ΜΜΕ από διαφημίσεις – καταχωρήσεις ανάλογα με το μέσο και αποτελεί πλέον έναν θεσμικά παγιωμένο πόρο των Τομέων Σύνταξης και Ασφάλισης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ υπέρ των οποίων διατίθεται και η συνεχής είσπραξη του οποίου, σε μεγάλο βαθμό, διασφαλίζει τη βιωσιμότητά τους.
Όπως προκύπτει από τα οικονομικά στοιχεία που τηρούνται στην Υπηρεσία μας, στους Τομείς του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ το έτος 2012 αποδόθηκαν περίπου 50 εκατ. ευρώ ως έσοδα από πόρους αγγελιοσήμου.
Επισημαίνεται βέβαια, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 149 του ν.3655/2008, το 10% των εισπρατομμένων ποσών από το αγγελιόσημο, αποτελεί πλέον πόρο του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών, του οποίου στόχος είναι η δημιουργία αποθεματικών, για τη χρηματοδότηση των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) από 1-1-2019 και μετά.
Λαμβανομένου υπόψη, ότι εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της μείωσης της διαφημιστικής δαπάνης έχει επέλθει σημαντική κάμψη των εσόδων από το αγγελιόσημο σε σχέση με προηγούμενα έτη, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι, όπως προαναφέρθηκε, ποσοστό 10% των εσόδων του διατίθεται υπέρ του ΑΚΑΓΕ, σημειώνουμε ότι δεν είναι στις προθέσεις του Υπουργείου η περαιτέρω μείωση των εσόδων του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.»