ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Παρασκευή, 27 Μαΐου 2011

Άκυροι οι όροι ατομικών συμβάσεων για αμοιβές χαμηλότερες από την κλαδική σύμβαση

Οι όροι ατομικών συμβάσεων που αποτελούν βλαπτική μεταβολή για τον εργαζόμενο (πχ αποδοχές χαμηλότερες από τις προβλεπόμενες στην κλαδική συλλογική σύμβαση που εφαρμοζόταν προηγουμένως) είναι άκυροι, σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Εργασίας.
Ο εργαζόμενος, ακόμη και αν συμφώνησε υπογράφοντας ατομική σύμβαση, μπορεί να προσφύγει δικαστικά, ο δε εργοδότης αντιμετωπίζει τον κίνδυνο διοικητικών και ποινικών κυρώσεων, προσθέτουν.
Αν η κλαδική συλλογική σύμβαση έχει λήξει και έχει παρέλθει η μετενέργεια των 6 μηνών, τότε συλλογική ρύθμιση μπορεί να γίνει μόνο με την υπογραφή ειδικής επιχειρησιακής σύμβασης, τονίζουν οι ίδιοι. Ωστόσο η αγορά βοά ότι οι ατομικές συμβάσεις προτιμώνται και προωθούνται από τους εργοδότες.
Αυτό, διευκρινίζουν, ισχύει και στην περίπτωση της επέκτασης των κλαδικών συμβάσεων. Η επέκταση δεσμεύει εργοδότες και εργαζόμενους, που.. δεν είναι μέλη των επαγγελματικών ενώσεων οργανώσεων που υπογράφουν, αλλά σύμφωνα με τα καταστατικά αυτών των ενώσεων, θα μπορούσαν να είναι μέλη τους. Η επέκταση ισχύει από την ημέρα, που υποβλήθηκε σχετική αίτηση.
Πρόσφατα το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας (ΑΣΕ) γνωμοδότησε θετικά υπέρ της επέκτασης 66 κλαδικών συμβάσεων από τις 72 που είχαν υποβληθεί.
Απορρίφθηκαν συμβάσεις μόνο για τυπικούς λόγους επειδή είχαν υποβληθεί από ενώσεις που δεν αντιπροσώπευαν το 51% των εργαζομένων στον κλάδο, όπως προβλέπει ο νόμος.
Μετά την γνωμοδότηση του ΑΣΕ οι συμβάσεις θα υποβληθούν στην υπουργό Εργασίας η οποία έχει την αρμοδιότητα να κηρύξει τη συλλογική σύμβαση ως υποχρεωτική.
Στο στάδιο αυτό δεν αναμένονται εκπλήξεις δεδομένου ότι η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Λούκα Κατσέλη είχε επανειλημμένα δηλώσει ότι αποτελεί πάγια πολιτική του υπουργείου να προωθούνται οι επεκτάσεις οι οποίες είναι στο πλαίσιο της εισοδηματικής πολιτικής και της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

-από in.gr / ΑΠΕ-ΜΠΕ