ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2020

Αναβάλλεται η Γενική Συνέλευση του ΕΔΟΕΑΠ


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρετικές περιστάσεις που προκύπτουν από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, τις υποδείξεις των αρμοδίων κρατικών Αρχών και τα ισχύοντα σήμερα έκτακτα μέτρα προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού στην Περιφέρεια Αττικής, αποφάσισε την αναβολή της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. λόγω.. της πραγματικής αδυναμίας πραγματοποίησής της για τους παραπάνω λόγους οι οποίοι δημιουργούν ανυπέρβλητο κώλυμα ανωτέρας βίας και δεν επιτρέπουν την ασφαλή διεξαγωγή της Γ.Σ. με φυσική παρουσία.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. θα παρακολουθεί την εξέλιξη της πανδημίας και τις οδηγίες/αποφάσεις των κρατικών οργάνων και θα επανεξετάσει τις δυνατότητες πραγματοποίησης της Γ.Σ. ανάλογα με την πορεία τους, διερευνώντας ταυτόχρονα τις τεχνολογικές δυνατότητες πραγματοποίησης της Γ.Σ. με συμμετοχή από απόσταση σε πραγματικό χρόνο και χωρίς τη φυσική παρουσία του κάθε συμμετέχοντα στον τόπο διεξαγωγής της (τηλεδιάσκεψη).