ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2018

Συνεργασία του ΑΠΕ με τον ΟΑΕΔ, για επιμόρφωση ανέργων αποφοίτων δημοσιογραφικών σχολών

H Μαρία Καραμεσίνη του ΟΑΕΔ με τον Μ. Ψύλλο του ΑΠΕ        
Αρχίζει η υλοποίηση του προγράμματος του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ), σε συνεργασία με τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), για την επιμόρφωση ανέργων αποφοίτων δημοσιογραφικών σχολών. Στο πλαίσιο αυτό, δημοσιεύθηκε από τον ΟΑΕΔ η προκήρυξη για την πρόσληψη των εκπαιδευτικών που θα διδάξουν στο πρόγραμμα το οποίο υλοποιεί το..
ΑΠΕ-ΜΠΕ, σε συνεργασία με τον Οργανισμό. Σε δήλωσή της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η διοικήτρια του ΟΑΕΔ Μαρία Καραμεσίνη, εκφράζει την ικανοποίησή της για το πρόγραμμα, λέγοντας: «Tο πρόγραμμα για άνεργους δημοσιογράφους, που ανακοινώσαμε το καλοκαίρι με το διευθυντή του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ξεκινά. Η συνεργασία ΟΑΕΔ και ΑΠΕ-ΜΠΕ αποτελεί εγγύηση για όσους συμμετέχουν στο πρόγραμμα ότι θα αποκτήσουν εφόδια και καλύτερες επαγγελματικές προοπτικές».
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους δημοσιογραφικών σχολών, του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Παντείου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και πιστοποιημένων ΙΕΚ, οι οποίοι θα μπορούν να παρακολουθήσουν εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο.

Δικαιολογητικά και ειδικότητες

Ο ΟΑΕΔ καλεί όσους ενδιαφέρονται να διδάξουν, να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018 έως και την Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2018, μόνο με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά, από τις 8:00 π.μ. έως τις 13:00 μ.μ., στο ΚΕΚ Ρέντη, (Πέτρου Ράλλη 83, Τ.Κ. 182 33, Αθήνα, τηλ. 2103455426, 2103455416).
Συγκεκριμένα, προκηρύσσονται οι παρακάτω ειδικότητες εκπαιδευτών:
- Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ, πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής κατεύθυνσης, ειδικοτήτων συναφών με τις θεματικές ενότητες του προγράμματος.
- Δίπλωμα ΙΕΚ και πτυχία Β/θμιας (ΤΕ&ΔΕ) ή τουλάχιστον πενταετή επαγγελματική εμπειρία ή συνδυασμός.
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι η αίτηση συμμετοχής (έντυπη), το βιογραφικό σημείωμα, ο βασικός τίτλος σπουδών, τίτλοι αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών σπουδών στην ειδικότητα του βασικού πτυχίου, εφόσον υπάρχουν, τίτλοι ή βεβαιώσεις παιδαγωγικών σπουδών, βεβαιώσεις διδακτικής εμπειρίας, βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας, φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, όπου θα φαίνεται ότι βαρύνεται με ένα ή περισσότερα τέκνα. Εάν ο υποψήφιος είναι αλλοδαπός από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πτυχιούχος αλλοδαπής, οφείλει επίσης να υποβάλει απολυτήριο ελληνικού σχολείου ή σχετική βεβαίωση γνώσης ελληνικής γλώσσας.
Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται με βάση τα εξής κριτήρια: Διδακτική εμπειρία, επαγγελματική εμπειρία, παιδαγωγικό τίτλο, μεταπτυχιακοί τίτλοι, βαθμός πτυχίου και οικογενειακή κατάσταση.
Το ΑΠΕ-ΜΠΕ θα παρέχει τις θέσεις πρακτικής άσκησης όλων των καταρτιζομένων, ενώ το πρόγραμμα επιδοτείται εξ ολοκλήρου από τον ΟΑΕΔ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, άμεσα, θα ακολουθήσει η προκήρυξη για τους εκπαιδευόμενους.