ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Πέμπτη 23 Ιουλίου 2015

Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για τις τηλεοπτικές άδειες

Τι προβλέπει για τους μετόχους, τον αριθμό των εργαζομένων και το πρόγραμμα

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για ένα μήνα τέθηκε από την κυβέρνηση το νομοσχέδιο για τη χορήγηση τηλεοπτικών αδειών (η διάρκεια ισχύος της άδειας, ορίζεται στα δέκα χρόνια.
Το νομοσχέδιο που υπογράφουν οι Νίκος Παππάς, Γιώργος Σταθάκης και Χρήστος Σπίρτζης, αναφέρεται στον ελάχιστο αριθμό των εργαζομένων που θα πρεπει να απασχολούνται στα κανάλια ενω δίνονται και κατευθυντήριες οδηγίες και για το περιεχόμενο του προγράμματος που θα εκπέμπουν. Στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου αναφέρεται ότι εκτός των άλλων ρυθμίζονται κωλύματα και ασυμβίβαστες ιδιότητες των μετόχων και των διοικητικών στελεχών των υποψηφίων εταιριών καθώς και ο έλεγχος προέλευσης των οικονομικών μέσων που διέθεσαν οι μέτοχοι για τη συμμετοχή της στην κάθε εταιρία.
Οι συναρμόδιοι υπουργοί που υπογράφουν το νομοσχέδιο ζητούν από όσους θέλουν να αποκτήσουν τηλεοπτική άδεια:..
- Να απασχολούν τουλάχιστον 400 άτομα αν διεκδικούν άδεια εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού χαρακτήρα γενικού περιεχομένου
- Να απασχολούν τουλάχιστον 200 άτομα για άδεια εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού χαρακτήρα θεματικού περιεχομένου
- Να απασχολούν 50 άτομα για άδεια εθνικής εμβέλειας μη ενημερωτικού χαρακτήρα
- Να απασχολούν 20 εργαζομένους για άδεια περιφερειακής εμβέλειας ενημερωτικού ή μη χαρακτήρα
Με το νομοσχέδιο ζητείται επίσης:
- 24ωρο πρόγραμμα για τους εθνικής εμβέλειας παρόχους περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου
- τουλάχιστον 18 ώρες προγράμματος για τους περιφερειακής εμβέλειας παρόχους περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου
-τουλάχιστον 12ωρο πρόγραμμα για τους εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας παρόχους περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος θεματικού περιεχομένου ή μη ενημερωτικού προγράμματος.
Mε το σχέδιο νόμου ορίζονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων όσον αφορά το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου.
Για το μετοχικό κεφάλαιο το νομοσχέδιο ορίζει:
- 8 εκατ. ευρώ για χορήγηση άδειας παρόχου περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου
- 5 εκατ. ευρώ για τη χορήγηση άδειας παρόχου περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος. θεματικού περιεχομένου
- 2 εκατ. ευρώ για τη χορήγηση άδειας παρόχου περιεχομένου μη ενημερωτικού προγράμματος
- για τις άδειες καναλιών περιφερειακής εμβέλειας το ελάχιστο καταβεβλημένο κεφάλαιο θα..  καθοριστεί με κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας