ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2013

Νέο ρουσφέτι στον Μπόμπολα

Τελειωμό δεν έχουν οι ευεργετικές αναθέσεις έργων και οι φωτογραφικές διατάξεις προς τις εταιρείες της οικογένειας του «εθνικού εργολάβου» Γιώργου Μπόμπολα, παρά τις διαρκείς αποκαλύψεις και τις δικαστικές προσφυγές για τη δραστηριότητά του.
Τελευταίο δείγμα μια τροπολογία που εισήχθη σε άσχετο νομοσχέδιο και απαλλάσσει τους αναδόχους συγχρηματοδοτούμενων έργων από την υποχρέωση καταβολής εγγύησης με αποτέλεσμα να προεισπράτουν κονδύλια εκατομμυρίων ευρώ χωρίς να προσκομίζουν στο δημόσιο την παραμικρή εξασφάλιση καλής εκτέλεσης των έργων. Συγκεκριμένα στις 26/62013 η τεχνική εταιρεία Ακτωρ του Φώτη Μπόμπολα υπογράφει με την Αττικό Μετρό ΑΕ σύμβαση επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά.
Πέραν των όσων γράφτηκαν εκτενώς για τις συνθήκες υπό τις οποίες η εταιρεία επικράτησε στη..
διαγωνιστική διαδικασία αναλαμβάνοντας το συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ (μέσω ΕΣΠΑ) έργο κόστους 500 εκατ. ευρώ, λίγες εβδομάδες νωρίτερα ο νομοθέτης είχε... μεριμνήσει για τις πρόσθετες διευκολύνσεις προς αυτήν. Στον νόμο 4156/2013, που υπεγράφη στις 31 Μαίου, για να επικυρώσει το μνημόνιο κατανόησης Ελλάδας - Ισραήλ σε περιβαλλοντικά ζητήματα, εισέρχεται η εξής ρύθμιση (αρ.4, «θέματα αρμοδιότητας Γεν. Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ): «Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που προβλέπεται από την ισχύουσα νο οθεσία ανάθεσης εργων, μελετών προμηθειών και υπηρεσιών, καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο χωρίς να απαιτείται η κατάθεση προκαταβολής εγγύησης».
 Με την εν λόγω διάταξη ανά χείρας, όπως αποκαλύπτουν τα Παραπολιτικά, ο «Ακτωρ» προεισπράττει μέρος του ποσού για την επέκταση του μετρό χωρίς να εγγυάται ότι θα το εκτελέσει κιόλας. Τέτοιο νόημα είχε εξάλλου η καταβολή εγγύησης ή εγγυητικής επιστολής από την πλευρά του εκάστοτε αναδόχου.
Πέραν αυτών, η ευεργετική ισχύς του ευεργετικού μέτρου μόνο για τα συγχρηματοδοτούμεν έργα γεννά ερωτήματα για τη νομιμοφανή υπόσταση της τροπολογίας καθώς για όλα τα υπόλοιπα αμιγώς χρηματοδοτούμενα έργα του δημοσίου ή έστω τα συμπράττοντα προγράμματα ΣΔΥΤ ανεξαρτήτως κόστους, απαιτείται η προκαταβολή εγγύησης και μάλιστα πλήθος διαγωνισμών κηρύσσονται άγονοι όταν διαπιστώνεται αδυναμία καταβολής της από την πλευρά των αναδόχων...